Đề thi lớp 9 năm 2023 (mới nhất, có đáp án) – VietJack.com

Đánh giá bài viết

Chào mừng bạn đến với trungcapluatvithanh.edu.vn trong bài viết về Vietjack lớp 9 chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Tuyển chọn, cập nhật đề thi lớp 9 năm học 2022 – 2023 tất cả các môn học Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật Lí, Hóa học, Sinh học, Địa Lí chọn lọc, có đáp án bám sát hình thức đánh giá năng lực học sinh mới nhất theo Thông tư 22 của Bộ Giáo dục & Đào tạo. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp Giáo viên có thêm tài liệu đánh giá học sinh, giúp học sinh ôn luyện & đạt điểm cao trong bài thi các môn học lớp 9.

Mục lục Đề thi lớp 9 năm 2023 (mới nhất, có đáp án)

Xem thử

Chỉ 100k mua trọn bộ đề thi, giáo án, …. lớp 9 các môn học bản word có lời giải chi tiết:

 • B1: gửi phí vào tk: 0711000255837 – NGUYEN THANH TUYEN – Ngân hàng Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin tới Zalo VietJack Official – nhấn vào đây để thông báo và nhận giáo án
 • Đề thi Giữa kì 1 lớp 9 năm 2023
 • Đề thi Cuối kì 1 lớp 9 năm 2023
 • Đề thi Giữa kì 2 lớp 9 năm 2023
 • Đề thi Cuối kì 2 lớp 9 năm 2023

Mục lục Top 100 Đề thi Toán lớp 9

 • Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án năm 2022(10 đề)
 • Bộ 20 Đề thi Toán lớp 9 Giữa học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất
 • Đề thi Toán lớp 9 Giữa học kì 1 năm 2022 có ma trận (16 đề)
 • Bộ Đề thi Toán lớp 9 Giữa kì 1 năm 2022 – 2023 (15 đề)

 • Đề thi Toán lớp 9 Giữa kì 1 có đáp án (4 đề)
 • Đề thi Giữa học kì 1 Toán lớp 9 Hà Nội năm 2022 (7 đề)
 • Đề thi Giữa học kì 1 Toán lớp 9 Đà Nẵng năm 2022 (7 đề)
 • Đề thi Giữa học kì 1 Toán lớp 9 Hồ Chí Minh năm 2022 (7 đề)
 • Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 Tự luận năm 2022 (7 đề)
 • Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 Trắc nghiệm + Tự luận năm 2022 (7 đề)
 • [Năm 2022] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (6 đề)
 • Bộ 11 Đề thi Toán lớp 9 Học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất
 • Đề thi Học kì 1 Toán lớp 9 năm 2022 có ma trận (8 đề)
 • Bộ Đề thi Toán lớp 9 Học kì 1 năm 2022 – 2023 (15 đề)

 • Đề thi Toán lớp 9 Học kì 1 có đáp án(5 đề)
 • Bộ Đề thi Toán lớp 9 Giữa kì 2 năm 2022 – 2023 (15 đề)

 • Bộ Đề thi Toán lớp 9 Học kì 2 năm 2022 – 2023 (15 đề)

 • Đề thi Toán lớp 9 Giữa học kì 2 có đáp án (4 đề)
 • Đề thi Toán lớp 9 Học kì 2 có đáp án (4 đề)
 • (mới) Bộ đề thi Toán lớp 9 (60 đề)

Mục lục Top 100 Đề thi Ngữ văn 9

 • [2022] Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Ngữ Văn lớp 9 (10 đề)
 • (mới) Đề thi Giữa kì 1 Ngữ văn lớp 9 có đáp án năm 2022 (10 đề)
 • (mới) Bộ 20 Đề thi Ngữ văn lớp 9 Giữa học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất
 • (mới) Đề thi Ngữ văn lớp 9 Giữa học kì 1 năm 2022 có ma trận (20 đề)
 • Đề thi Giữa học kì 1 Ngữ Văn lớp 9 Hà Nội năm 2022 (10 đề)
 • Đề thi Giữa học kì 1 Ngữ Văn lớp 9 Đà Nẵng năm 2022 (10 đề)
 • Đề thi Giữa học kì 1 Ngữ Văn lớp 9 Hồ Chí Minh năm 2022 (10 đề)
 • Đề thi Ngữ Văn lớp 9 Giữa kì 1 năm 2022 – 2023 có đáp án (4 đề)

 • [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 1 Ngữ Văn lớp 9 theo Thông tư 22 có đáp án (10 đề)
 • [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 1 Ngữ Văn lớp 9 Hà Nội có đáp án (10 đề)
 • [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 1 Ngữ Văn lớp 9 Đà Nẵng có đáp án (10 đề)
 • [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 1 Ngữ Văn lớp 9 Hồ Chí Minh có đáp án (10 đề)
 • Đề thi Học kì 1 Ngữ Văn lớp 9 có đáp án (4 đề)

 • [Năm 2022] Đề thi Học kì 1 Ngữ Văn lớp 9 Hà Nội có đáp án (10 đề)
 • [Năm 2022] Đề thi Học kì 1 Ngữ Văn lớp 9 Đà Nẵng có đáp án (10 đề)
 • [Năm 2022] Đề thi Học kì 1 Ngữ Văn lớp 9 Hồ Chí Minh có đáp án (10 đề)
 • [Năm 2022] Đề thi Học kì 1 Ngữ Văn lớp 9 có đáp án (10 đề)
 • Bộ 15 Đề thi Ngữ Văn lớp 9 Học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất
 • Đề thi Học kì 1 Ngữ Văn lớp 9 năm 2022 có ma trận (20 đề)
 • Đề thi Ngữ Văn lớp 9 Giữa kì 2 năm 2022 – 2023 có đáp án (4 đề)

 • Đề thi Học kì 2 Ngữ Văn lớp 9 có đáp án (4 đề)

Mục lục Top 100 Đề thi Tiếng Anh 9

 • Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Anh lớp 9 có đáp án năm 2022 (10 đề)
 • Bộ 20 Đề thi Tiếng Anh lớp 9 Giữa học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất
 • Đề thi Tiếng Anh lớp 9 Giữa học kì 1 năm 2022 có ma trận (15 đề)
 • (mới) Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 9 năm 2022 (60 đề)
 • [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Anh lớp 9 Thông tư 22 có đáp án (5 đề)
 • [Năm 2022] Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 9 Thông tư 22 có đáp án (5 đề)
 • [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Tiếng Anh lớp 9 Thông tư 22 có đáp án (5 đề)
 • [Năm 2022] Đề thi Học kì 2 Tiếng Anh lớp 9 Thông tư 22 có đáp án (5 đề)
 • Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9 môn Tiếng Anh năm 2022 (10 đề)

 • Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 9 Giữa kì 1 năm 2022 (15 đề)

 • Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 9 Học kì 1 năm 2022 (15 đề)

 • Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 9 Giữa kì 2 năm 2023 (15 đề)

 • Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 9 Học kì 2 năm 2023 (15 đề)

 • Đề thi Tiếng Anh lớp 9 Giữa học kì 1 có đáp án (5 đề)

 • (mới) Đề thi Tiếng Anh lớp 9 Giữa kì 1 năm 2022 – 2023 có đáp án (4 đề)
 • Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 9 có đáp án (5 đề)

 • Đề thi Tiếng Anh lớp 9 Giữa học kì 2 có đáp án (5 đề)

 • Đề thi Học kì 2 Tiếng Anh lớp 9 có đáp án (5 đề)

Mục lục Top 100 Đề thi Tiếng Anh 9 mới

 • Đề thi Tiếng Anh lớp 9 mới Giữa học kì 1 có đáp án (5 đề)

 • (mới) Đề thi Tiếng Anh lớp 9 Giữa kì 1 năm 2022 – 2023 có đáp án (4 đề)
 • Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 9 mới có đáp án (5 đề)

 • Đề thi Tiếng Anh lớp 9 mới Giữa học kì 2 có đáp án (5 đề)

 • Đề thi Học kì 2 Tiếng Anh lớp 9 mới có đáp án (5 đề)

Bộ đề thi học sinh giỏi Tiếng Anh 9

 • Bộ đề thi học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 9 năm 2022 (10 đề)

 • Bộ Đề ôn thi học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 9 năm 2022 (10 đề)

Mục lục Top 100 Đề thi Vật Lí 9

 • Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí lớp 9 có đáp án năm 2022 (10 đề)
 • Bộ 20 Đề thi Vật Lí lớp 9 Giữa học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất
 • Đề thi Vật Lí lớp 9 Giữa học kì 1 năm 2022 có ma trận (15 đề)
 • [Năm 2022] Đề thi Học kì 1 Vật lí lớp 9 có đáp án (6 đề)
 • Bộ 10 Đề thi Vật lí lớp 9 Học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất
 • Đề thi Học kì 1 Vật lí lớp 9 năm 2022 có ma trận (8 đề)
 • Top 5 Đề thi Vật Lí lớp 9 Giữa học kì 1 có đáp án
 • Đề thi Vật Lí lớp 9 Giữa kì 1 năm 2022 – 2023 có đáp án (4 đề)
 • Đề thi Vật Lí 9 học kì 1 có đáp án (6 đề)
 • Đề thi Vật Lí lớp 9 Giữa học kì 2 có đáp án (5 đề)
 • Đề thi Vật Lí 9 học kì 2 có đáp án (5 đề)

Mục lục Top 100 Đề thi Hóa học 9

 • Đề thi Hóa học lớp 9 Giữa kì 1 năm 2022 có đáp án (4 đề)
 • Đề thi Giữa kì 1 Hóa Học lớp 9 có đáp án năm 2022 (10 đề)
 • Bộ 20 Đề thi Hóa Học lớp 9 Giữa học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất
 • Đề thi Hóa Học lớp 9 Giữa học kì 1 năm 2022 có ma trận (15 đề)
 • Đề thi Học kì 1 Hóa học 9 năm 2022 có đáp án (9 đề)
 • [Năm 2022] Đề thi Học kì 1 Hóa học lớp 9 có đáp án (6 đề)
 • Bộ 10 Đề thi Hóa học lớp 9 Học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất
 • Đề thi Học kì 1 Hóa học lớp 9 năm 2022 có ma trận (8 đề)
 • Top 30 Đề thi Hóa học 9 Giữa kì 2 năm 2022 – 2023 có đáp án
 • [Năm 2022] Đề thi giữa Học kì 2 Hóa Học lớp 9 có đáp án (6 đề)
 • Bộ 10 Đề thi Hóa Học lớp 9 giữa Học kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất
 • Đề thi giữa Học kì 2 Hóa Học lớp 9 năm 2022 có ma trận (8 đề)
 • Đề thi Học kì 2 Hóa học 9 năm 2022 có đáp án (5 đề)

Mục lục Top 100 Đề thi Sinh học 9

 • Đề thi Giữa kì 1 Sinh học lớp 9 có đáp án năm 2022 (10 đề)
 • Bộ 20 Đề thi Sinh học lớp 9 Giữa học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất
 • Đề thi Sinh học lớp 9 Giữa học kì 1 năm 2022 có ma trận (15 đề)
 • Đề kiểm tra, đề thi Sinh học lớp 9 Giữa kì 1 có đáp án (4 đề)
 • [Năm 2022] Đề thi Học kì 1 Sinh học lớp 9 có đáp án (6 đề)
 • Bộ 10 Đề thi Sinh học lớp 9 Học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất
 • Đề thi Học kì 1 Sinh học lớp 9 năm 2022 có ma trận (8 đề)
 • Đề kiểm tra, đề thi Sinh học lớp 9 Học kì 1 có đáp án (4 đề)
 • Đề kiểm tra, đề thi Sinh học lớp 9 Giữa kì 2 có đáp án (8 đề)
 • Đề thi, đề thi Sinh học lớp 9 Học kì 2 có đáp án (8 đề)

Đề kiểm tra Địa Lí 9

 • Đề thi Địa Lí lớp 9 Giữa học kì 1 có đáp án (4 đề)
 • Đề thi Học kì 1 Địa Lí 9 (4 đề)
 • [Năm 2022] Đề thi Học kì 1 Địa lí lớp 9 có đáp án (5 đề)
 • Bộ 10 Đề thi Địa lí lớp 9 Học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất
 • Đề thi Học kì 1 Địa lí lớp 9 năm 2022 có ma trận (10 đề)
 • Đề thi Địa Lí 9 Giữa học kì 2 có đáp án (4 đề)
 • Đề thi Học kì 2 Địa Lí 9 (4 đề)

Mục lục Đề kiểm tra Lịch Sử 9

 • Top 30 Đề thi Lịch Sử lớp 9 Giữa học kì 1 năm 2022 – 2023 có đáp án

 • [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 1 Lịch sử lớp 9 có đáp án (5 đề)
 • Bộ 10 Đề thi Lịch sử lớp 9 Giữa kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất
 • Đề thi Giữa kì 1 Lịch sử lớp 9 năm 2022 có ma trận (10 đề)
 • Top 30 Đề thi Học kì 1 Lịch Sử lớp 9 năm 2022 – 2023 có đáp án

 • [Năm 2022] Đề thi Học kì 1 Lịch sử lớp 9 có đáp án (6 đề)
 • Bộ 8 Đề thi Lịch sử lớp 9 Học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất
 • Đề thi Học kì 1 Lịch sử lớp 9 năm 2022 có ma trận (10 đề)
 • Đề thi Lịch Sử lớp 9 Giữa học kì 2 có đáp án (4 đề)

 • Đề thi Học kì 2 Lịch Sử 9 có đáp án (4 đề)

Mục lục Top 50 Đề thi Tin học 9

 • Đề thi Giữa kì 1 Tin học lớp 9 năm 2022 có ma trận có đáp án (4 đề)
 • Top 4 Đề thi Tin học lớp 9 Giữa học kì 1 có đáp án (4 đề)
 • Đề thi Tin học lớp 9 Giữa kì 1 năm 2022 – 2023 có đáp án (4 đề)
 • Đề thi Tin học lớp 9 Học kì 1 có đáp án (4 đề)
 • Đề thi Giữa kì 2 Tin học lớp 9 năm 2022 có ma trận có đáp án (4 đề)
 • Đề thi Tin học lớp 9 Giữa kì 2 năm 2022 – 2023 có đáp án (4 đề)
 • Top 4 Đề thi Tin học lớp 9 Giữa học kì 2 có đáp án (4 đề)
 • Đề thi Tin học lớp 9 Học kì 2 có đáp án (4 đề)

Mục lục Đề kiểm tra Công nghệ 9

 • Đề thi Công nghệ lớp 9 Giữa học kì 1 có đáp án (4 đề)
 • Đề thi Công nghệ 9 Học kì 1 có đáp án (4 đề)
 • Đề thi Công nghệ lớp 9 Giữa học kì 2 có đáp án (4 đề)
 • Đề thi Công nghệ 9 Học kì 2 có đáp án (4 đề)

Top 50 Đề thi GDCD 9

 • Đề thi GDCD 9 Giữa học kì 1 có đáp án (4 đề)
 • Đề thi Giữa học kì 1 GDCD 9 có ma trận có đáp án (4 đề)
 • [Năm 2022] Bộ Đề thi Giữa kì 1 GDCD 9 theo thông tư 22 (8 đề)
 • Đề thi Học kì 1 GDCD 9 có đáp án (4 đề)
 • Bộ 4 Đề thi GDCD lớp 9 Học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất
 • Đề thi Học kì 1 GDCD lớp 9 năm 2022 có ma trận có đáp án (4 đề)
 • Đề thi GDCD 9 Giữa học kì 2 năm 2022 – 2023 có đáp án (4 đề)
 • Bộ 5 Đề thi GDCD lớp 9 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất
 • Đề thi Giữa kì 2 GDCD lớp 9 năm 2022 có ma trận có đáp án (5 đề)
 • Đề thi Học kì 2 GDCD 9 có đáp án (4 đề)
 • Bộ 4 Đề thi GDCD lớp 9 Học kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất
 • Đề thi Học kì 2 GDCD lớp 9 năm 2022 có ma trận có đáp án (4 đề)

Mục lục Đề thi vào lớp 10 môn Hóa

Mục lục Đề thi vào lớp 10 môn GDCD

Xem thử

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 có đáp án

Cảm ơn bạn đã đọc hết bài viết chia sẻ tâm huyết của trungcapluatvithanh.edu.vn Xin cảm ơn!

Related Posts

Bàn luận về phép học – tác giả, nội dung, bố cục, tóm tắt, dàn ý

Bàn luận về phép học – tác giả, nội dung, bố cục, tóm tắt, dàn ý

Chào mừng bạn đến với trungcapluatvithanh.edu.vn trong bài viết về soạn bàn luận về phép học chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Quang trở là gì? Ký hiệu, cấu tạo và ứng dụng của quang điện trở

Chào mừng bạn đến với trungcapluatvithanh.edu.vn trong bài viết về quang điện trở chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Bảng màu FF chữ phát sáng dạ quang, nghiêng, đậm – Cách dùng

Bảng màu FF chữ phát sáng dạ quang, nghiêng, đậm – Cách dùng

Chào mừng bạn đến với trungcapluatvithanh.edu.vn trong bài viết về bảng màu ff chữ nghiêng đậm chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Trước và sau when dùng thì gì? Cấu trúc và cách dùng với when

Trước và sau when dùng thì gì? Cấu trúc và cách dùng với when

Chào mừng bạn đến với trungcapluatvithanh.edu.vn trong bài viết về when là thì gì chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Hoàng Lê nhất thống chí – Ngô gia văn phái – Download.vn

Chào mừng bạn đến với trungcapluatvithanh.edu.vn trong bài viết về văn bản hoàng lê nhất thống chí chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Cách Tạo Chữ Ký Email Chuyên Nghiệp Đơn Giản, Chi Tiết Từ A – Z

Chào mừng bạn đến với trungcapluatvithanh.edu.vn trong bài viết về maẫu chữ ký email chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.