Trọng âm Tiếng Anh là gì? – Quy tắc nhấn trọng âm – Toppy.vn

Đánh giá bài viết

Chào mừng bạn đến với trungcapluatvithanh.edu.vn trong bài viết về Trọng âm tiếng anh là gì chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Bạn không ngừng rèn luyện phát âm tiếng anh nhưng vẫn không thể phát âm chuẩn? Một trong những lý do khiến bạn không thể cải thiện đó là nắm vững kiến thức, quy tắc về trọng âm. Trọng âm tiếng Anh là gì? Bạn đã biết cách nhấn trọng âm chuẩn hay chưa? Để có thể giao tiếp Tiếng Anh nhuần nhuyễn thì chắc chắn phải nắm vững về trọng âm tiếng anh. Trong bài viết sau đây, Toppy sẽ tổng hợp tất tần tật các kiến thức về trọng âm:

Trọng âm là gì?

Tiếng Anh là ngôn ngữ đa âm tiết. Đa phần các từ đều có từ 2 âm tiết trở lên. Trong các âm tiết tạo nên các từ đó, luôn có một âm tiết phát âm khác biệt hẳn so với những âm tiết còn lại. Sự khác biệt được thể hiện ở: độ dài, độ lớn và độ cao. Âm tiết được phát âm to hơn. Khi phát âm cần dùng giọng cao hơn và kéo dài hơn các âm khác trong cùng một từ. Âm tiết đó chính là trọng âm. Hay nói cách khác, trọng âm rơi vào âm tiết đó. Trọng âm của từ được ký hiêu bằng dấu (‘) ở phía trước, bên trên âm tiết.

Ví dụ:

 • Trọng âm của happy rơi vào âm tiết thứ nhất. happy /ˈhæpi/
 • Trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2: arrange /əˈreɪndʒ/
 • engineer /ˌendʒɪˈnɪr/ có hai trọng âm: trọng âm chính rơi vào âm tiết thứ ba /nir/ và trọng âm phụ rơi vào âm tiết thứ nhất /en/

Tại sao cần biết trọng âm?

Trọng âm là dấu hiệu để phân biệt từ này với từ khác. Khi giao tiếp với người bản xứ, nếu chúng ta không biết nhấn trọng âm sẽ rất dễ gây ra hiểu lầm hoặc họ sẽ không thể hiểu gì. Người bản xứ khi nói họ nhấn trọng âm rất tự nhiên. Nếu chúng ta không nghe quen, đây là khó khăn, rào cản cho bản thân trong việc giao tiếp.

Ví dụ minh họa: từ “desert”. “Desert” có hai cách nhấn trọng âm:

Trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất: /ˈdezərt/. Desert lúc này là danh từ, có nghĩa là sa mạc.

Trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai: /dɪˈzɜrt/. Desert lúc này là động từ, có nghĩa là bỏ rơi, đào ngũ.

Các quy tắc đánh dấu trọng âm tiếng Anh trong từ

Từ hai âm tiết

Trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất

Các danh từ và tính từ có hai âm tiết trong tiếng Anh, động từ chứa nguyên âm ngắn ở âm tiết thứ 2 và két thúc ằng phụ âm thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.

Ví dụ: center /ˈsentər/, object /ˈɑːbdʒɪkt/ , clever /ˈklevər/, sporty /ˈspɔːrti/, enter/ ˈentər/, travel/ ˈtrævl/ , open /ˈoʊpən/ …

Các động từ tận cùng là “ow” có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.

 • Ví dụ: borrow / ˈbɔːroʊ/, follow /ˈfɑːloʊ/…

Trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai

Các động từ, giới từ có hai âm tiết thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.

Ví dụ:

 • Động từ: relax /rɪˈlæks/, receive / rɪˈsiːv/,…
 • Giới từ: among /əˈmʌŋ/, aside /əˈsaɪd/ , between /bɪˈtwiːn/…

Các danh từ hay tính từ chứa:

 • Nguyên âm dài nguyên âm đôi ở âm tiết thứ hai
 • Hoặc kết thúc nhiều hơn một phụ âm

=> Trọng âm sẽ rơi vào chính âm tiết đó.

Ví dụ: belief /bɪˈliːf/, correct /kəˈrekt/, police /pəˈliːs/ …

Những từ có hai âm tiết trong đó âm tiết thứ nhất là một tiền tố thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.

Ví dụ: unwise /ˌʌnˈwaɪz/, dislike /dɪsˈlaɪk/,…

Từ ba âm tiết và nhiều hơn ba âm tiết

Trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất

Đối với danh từ có ba âm tiết: Âm tiết thứ hai có chứa âm /ə/ hoặc /i/ thì trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ nhất.

Ví dụ: controversy /ˈkɑːntrəvɜːrsi/, holiday /ˈhɑːlədeɪ /, resident /ˈrezɪdənt/…

Trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai

Nếu các động từ có âm tiết cuối cùng chứa âm /ə/ hoặc /i/, tính từ có âm tiết đầu tiên chứa âm /i/ hoặc /ə/ thì trọng âm sẽ rơi vào âm thứ hai.

Ví dụ: consider /kənˈsɪdər/, inhabit /ɪnˈhæbɪt/, examine /ɪɡˈzæmɪn/, familiar /fəˈmɪliər/, considerate /kənˈsɪdərət/…

Nếu các danh từ có âm tiết thứ nhất chứa âm ngắn (/ə/ hay/i/). Hay danh từ có âm tiết thứ hai chứa nguyên âm dài/ nguyên âm đôi thì trọng âm rơi vào âm thứ hai.

Ví dụ: potato /pəˈteɪtoʊ/, banana /bəˈnænə/,…

Các từ chứa hậu tố

Các từ tận cùng là –ic, -tion, -sion , -ious, -ian, -ial thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai tính từ cuối lên.

Ví dụ: economic /ˌiːkəˈnɑːmɪk/, geologic /ˌdʒiːəˈlɑːdʒɪk/…

Các từ tận cùng là -cy, -ty, -phy , –gy, -ible, -ant, -ical, -ive, -ual, -ance/ ence, -ify, -al/ ar, -uous, -ual thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba tính từ cuối lên.

Ví dụ: photography /fəˈtɑːɡrəfi /, practical /ˈpræktɪkl /…

Các từ tận cùng là: -ain, -eer, -ese, esque. Trọng âm rơi vào chính các hậu tố.

Ví dụ: mountaineer /ˌmaʊntnˈɪr/, picturesque /pɪktʃəˈresk/…

Các phụ tố không làm ảnh hưởng đến trọng âm câu: –able,-age,-al, -en, -ful, –ing, -ish,-less, -ment, -ous.

Ví dụ: amazing /əˈmeɪzɪŋ /, continuous /kənˈtɪnjuəs /…

Từ ghép

Ttrọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất với các danh từ ghép.

Ví dụ: doorman /ˈdɔːrmən/, greenhouse /ˈɡriːnhaʊs/ …

Trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai ở các tính từ ghép và động từ ghép

Ví dụ: self- confident, hard-working, easy-going, understand /ʌndərˈstænd /, overflow /ˌoʊvərˈfloʊ/…

Xem thêm: Cập nhật: Cấu trúc đề thi TOEIC 2021 & Kinh nghiệm làm bài

Giải pháp toàn diện giúp con chinh phục Tiếng Anh dễ dàng cùng Toppy

TOPPY TOEIC được giảng dạy theo hình thức học online. Bạn có thể học tập mọi lúc, mọi nơi thông qua hệ thống bài giảng khoa học, tài liệu học tập chi tiết và bài tập thực hành kèm đáp án. Khi đăng ký học, bạn sẽ được nhận lộ trình học bài bản thiết kế chi tiết theo từng nhiệm vụ mỗi ngày.

Khóa học sẽ trang bị đầy đủ cho bạn kiến thức và kỹ năng để một học viên mới bắt đầu cũng có thể đạt TOEIC 990. Cụ thể bạn sẽ được học tập theo các phần:

 • Kiến thức nền tảng: Nền tảng phát âm, Nền tảng Đọc + nghe, Nền tảng kiến thức để luyện TOEIC.
 • Cấu trúc và chiến thuật, kỹ năng làm bài thi TOEIC theo từng Part
 • Thực hành luyện tập chi tiết theo bài tập thực tế của từng Part. Tư duy xử lý các câu hỏi khó trong đề thi TOEIC. Phát triển chiến thuật chuyên sâu giúp tối ưu hiệu quả làm bài và đạt điểm cao.
 • Test thực tế, cọ sát với đề Fulltest.

TOPPY-TOIEC

Nền tảng học tập thông minh, không giới hạn, cam kết hiệu quả

Chỉ cần điện thoại hoặc máy tính/laptop là bạn có thể học bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. 100% học viên trải nghiệm tự học cùng TOPPY đều đạt kết quả như mong muốn. Các kỹ năng cần tập trung đều được cải thiện đạt hiệu quả cao. Học lại miễn phí tới khi đạt!

Tự động thiết lập lộ trình học tập tối ưu nhất

Lộ trình học tập cá nhân hóa cho mỗi học viên dựa trên bài kiểm tra đầu vào, hành vi học tập, kết quả luyện tập (tốc độ, điểm số) trên từng đơn vị kiến thức; từ đó tập trung vào các kỹ năng còn yếu và những phần kiến thức học viên chưa nắm vững.

Trợ lý ảo và Cố vấn học tập Online đồng hành hỗ trợ xuyên suốt quá trình học tập

Kết hợp với ứng dụng AI nhắc học, đánh giá học tập thông minh, chi tiết và đội ngũ hỗ trợ thắc mắc 24/7, giúp kèm cặp và động viên học sinh trong suốt quá trình học, tạo sự yên tâm giao phó cho phụ huynh.

Cảm ơn bạn đã đọc hết bài viết chia sẻ tâm huyết của trungcapluatvithanh.edu.vn Xin cảm ơn!

Hà Phương là cô gái đam mê chia sẻ kinh nghiệm kiến thức cho mọi người trên các nền tảng khác nhau. Đã học và tốt nghiệp tại tại Học ngành Luật kinh tế - Khoa Luật Học tại Học Viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam.

Related Posts

Review sách Hack Não 1500 từ tiếng Anh, EMG Online

Nội dung bài viếtTrọng âm là gì?Tại sao cần biết trọng âm?Các quy tắc đánh dấu trọng âm tiếng Anh trong từTừ hai âm tiếtTrọng âm rơi…

Try Là Gì? Cấu Trúc Try Chi Tiết Trong Tiếng Anh – Prep

Try Là Gì? Cấu Trúc Try Chi Tiết Trong Tiếng Anh – Prep

Chào mừng bạn đến với trungcapluatvithanh.edu.vn trong bài viết về try là gì trong tiếng anh chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Top 20 núi trong tiếng anh viết là gì mới nhất 2022 – Hệ liên thông

Top 20 núi trong tiếng anh viết là gì mới nhất 2022 – Hệ liên thông

Chào mừng bạn đến với trungcapluatvithanh.edu.vn trong bài viết về núi trong tiếng anh đọc là gì chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

“Nhảy Dây” Tiếng Anh là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt

“Nhảy Dây” Tiếng Anh là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt

Chào mừng bạn đến với trungcapluatvithanh.edu.vn trong bài viết về nhảy dây trong tiếng anh là gì chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

TỪ VỰNG TIẾNG ANH VỀ TRÁI CÂY – Langmaster

TỪ VỰNG TIẾNG ANH VỀ TRÁI CÂY – Langmaster

Chào mừng bạn đến với trungcapluatvithanh.edu.vn trong bài viết về trái cây trong tiếng anh là gì chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Từ lóng Sus là gì trong Tiếng Anh ? Và Cách sử dụng – Tách lúa

Từ lóng Sus là gì trong Tiếng Anh ? Và Cách sử dụng – Tách lúa

Chào mừng bạn đến với trungcapluatvithanh.edu.vn trong bài viết về sus là gì trong tiếng anh chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.