Công việc của một kế toán tiếng Trung – tiengtrungthuonghai.vn

Đánh giá bài viết

Chào mừng bạn đến với trungcapluatvithanh.edu.vn trong bài viết về Nhân viên kế toán tiếng trung là gì chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Bạn là sinh viên ngành kế toán và đang học tiếng Trung? Bạn có bao giờ thắc mắc về công việc sau này mình phải làm trong công ty? Hãy cùng Trung tâm tiếng Trung Thượng Hải tìm hiểu công việc của một kế toán trong tiếng Trung nhé!

1. Từ mới

会计 Kuàijì Kế toán 审计 Shěnjì Kiểm toán 会计程序 Kuàijì chéngxù Thủ tục kế toán 会计规程 Kuàijì guīchéng Quy trình kế toán 会计期间 Kuàijì qíjiān Kì kế toán 会计年度 Kuàijì niándù Năm tài chính 会计长 Shěnjì zhǎng Kiểm toán trưởng 账户 Zhànghù Tài khoản 结算 Jiésuàn Kết toán 财务结算 Cáiwù jiésuàn Kết toán tài chính 收入 Shōurù Thu nhập 利润 Lìrùn Lợi nhuận 资产负债表 Zīchǎn fùzhài biǎo Bảng ghi nợ vốn 财务报表 Cáiwù bàobiǎo Bảng khai báo tài chính 成本计算表 Chéngběn jìsuàn biǎo Bảng kế toán giá thành 工资汇总表 Gōngzī huìzǒng biǎo Bảng tổng hợp tiền lương 工资分析表 Gōngzī fēnxī biǎo Bảng phân tích tiền lương 收支对照表 Shōu zhī duìzhào biǎo Bảng so sánh thu chi 统计图表 Tǒngjì túbiǎo Biểu đồ thống kê 列单 Liè dān Tờ khai chi tiết 三联单 Sānliándān Hóa đơn ba liên 债务 Zhàiwù Khoản nợ 赤字 Chìzì Thâm hụt 蚀本 Shíběn Lỗ vốn

2. Các công việc kế toán

1 编制财务报表(应收款、应付款、负责账款)。

Biānzhì cáiwù bàobiǎo (yīng shōu kuǎn, yìngfù kuǎn, fùzé zhàng kuǎn).

Làm các loại phiếu (thu, chi, xuất). 2 输入资料,根据出纳转过来的各种原始凭证进行审查(费用支出进度 )

Shūrù zīliào, gēnjù chūnà zhuǎn guòlái de gè zhǒng yuánshǐ píngzhèng jìnxíng shěnchá (fèiyòng zhīchū jìndù)

Nhập dữ liệu theo dõi chi phí 3 编制应收报表,应付报表,银行交易收据证明。

Biānzhì yīng shōu bàobiǎo, yìngfù bàobiǎo, yínháng jiāoyì wài jù zhèngmíng.

Lập phiếu thu, chi, chứng từ giao dịch ngân hàng. 4 编制资产负债表 (记账凭证汇总表),以及与自己相关管理部分的报表

Biānzhì zīchǎn fùzhài biǎo (jì zhàng píngzhèng huìzǒng biǎo), yǐjí yǔ zìjǐ xiāngguān guǎnlǐ bùfèn de bàobiǎo.

Lập các báo cáo về công nợ, và các báo cáo liên quan đến phần hành mình quản lý 5 密切跟进所有债务,在限期前向商业合作伙伴追讨债务偿还。

Mìqiè gēn jìn suǒyǒu zhàiwù, zài xiànqí qián xiàng shāngyè hézuò huǒbàn zhuī tǎo zhàiwù chánghuán.

Theo dõi mọi công nợ sát sao, giao dịch với đối tác đòi nợ trả đúng hạn. 6 跟进各种业务类型的商业合同。

Gēn jìn gè zhǒng yèwù lèixíng de shāngyè hétóng.

Theo dõi các thể loại hợp đồng kinh doanh. 7 跟进应收和应还的债务

Gēn jìn yīng shōu hé yìng huán de zhàiwù.

Theo dõi công nợ phải thu, phải trả 8 仔细检查并分析经自己管理的账户余额;

Zǐxì jiǎnchá bìng fēnxī jīng zìjǐ guǎnlǐ de zhànghù yú’é.

Làm chi tiết và giải thích số dư các tài khoản do mình quản lý 9 管理现金流量,监督办公室的收入和支出

Guǎnlǐ xiànjīn liúliàng, jiāndū bàngōngshì de shōurù hé zhīchū.

Quản lý quỹ tiền mặt, theo dõi thu – chi cho văn phòng 10 每月验查发票,把资料输入到会计程式

Měi yuè yàn chá fāpiào, bǎ zīliào shūrù dào kuàijì chéngshì.

Kiểm tra hóa đơn đầu vào, đầu ra, nhập liệu vào phần mềm kế toán hàng tháng 11 根据要求整合报告

Gēnjù yāoqiú zhěnghé bàogào

Tổng hợp báo cáo theo yêu cầu.

Qua bài viết vừa rồi, các bạn đã biết công việc của một kế toán viên là làm gì chưa? Ngoài việc học tốt chuyên ngành kế toán, các bạn hãy học tốt tiếng Trung nữa nhé! Trung tâm tiếng Trung Thượng Hải luôn là một trong những sự lựa chọn tốt nhất của bạn.

Xem thêm

HỘI THOẠI ĐỒNG NGHIỆP 1

HỘI THOẠI ĐỒNG NGHIỆP 2

GIAO TIẾP VỚI SẾP, LÃNH ĐẠO

MỜI ĐỒNG NGHIỆP, KHÁCH HÀNG ĐI ĂN

GIAO TIẾP ĐỒNG NGHIỆP

MẪU CÂU MIÊU TẢ TÍNH CÁCH KHI ĐI PHỎNG VẤN XIN VIỆC

Cảm ơn bạn đã đọc hết bài viết chia sẻ tâm huyết của trungcapluatvithanh.edu.vn Xin cảm ơn!

Hà Phương là cô gái đam mê chia sẻ kinh nghiệm kiến thức cho mọi người trên các nền tảng khác nhau. Đã học và tốt nghiệp tại tại Học ngành Luật kinh tế - Khoa Luật Học tại Học Viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam.

Related Posts

Kho CT DC Shopee ở đâu? Bao lâu thì nhận được hàng?

Chào mừng bạn đến với trungcapluatvithanh.edu.vn trong bài viết về kho ct dc là ở đâu chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Soạn bài Ánh trăng | Soạn văn 9 hay nhất – VietJack.com

Chào mừng bạn đến với trungcapluatvithanh.edu.vn trong bài viết về soạn bài ánh trăng chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Số đối là gì? Cách tìm số đối của phân số – VOH

Chào mừng bạn đến với trungcapluatvithanh.edu.vn trong bài viết về số đối của chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

#1 Phụ nữ hồi xuân tìm trai trẻ [ CÓ SĐT+ ZALO] – Aloyeu

Chào mừng bạn đến với trungcapluatvithanh.edu.vn trong bài viết về zalo tìm quý bà có số điện thoại chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Không thể bác bỏ học thuyết kinh tế Mác – Lê-nin

Chào mừng bạn đến với trungcapluatvithanh.edu.vn trong bài viết về bản chất của giá trị thặng dư chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Tả con gà trống nhà em (Dàn ý + 30 Mẫu) Bài văn tả gà trống hay nhất

Chào mừng bạn đến với trungcapluatvithanh.edu.vn trong bài viết về miêu tả con gà trống lớp 4 ngắn chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.