Đặc điểm của văn bản nghị luận – Ngữ văn 7 – Hoc247.net

Đánh giá bài viết

Chào mừng bạn đến với trungcapluatvithanh.edu.vn trong bài viết về Ngữ văn 7 đặc điểm của văn bản nghị luận chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Video Ngữ văn 7 đặc điểm của văn bản nghị luận

Đọc lại văn bản Chống nạn thất học (bài 18) và cho biết: Luận điểm chính của bài viết là gì? Luận điểm đó được nêu ra dưới dạng nào và cụ thể hóa thành những câu văn như thế nào? Luận điểm đóng vai trò gì trong bài nghị luận? Muốn có sức thuyết phục thì luận điểm phải đạt yêu cầu gì?

 • Luận điểm chính trong văn bản Chống nạn thất học được thể hiện trong nhan đề của bài văn là chống nạn thất học.
 • Luận điểm đó được cụ thế hóa trong các câu văn:
  • “Một trong những công việc phải thực hiện cấp tốc trong lúc này là nâng cao dân trí”.
  • “Mọi người Việt Nam phải hiểu biết quyền lợi của mình, bổn phận của mình, phải có kiến thức mới có thể tham gia vào công cuộc xây dựng nước nhà, và trước hết phải biết đọc, biết viết chữ Quốc ngữ”.

→ Như vậy, từ việc chỉ ra các luận điểm trên, ta thấy luận điểm là linh hồn của bài viết, nó thống nhất các đoạn văn thành một khôi. Do đó, đê thuyết phục được người đọc, người nghe thì luận điểm phải đúng đắn, chân thực, đáp ứng được nhu cầu thực tế.

Em hãy chỉ ra những luận cứ trong văn bản Chống nạn thất học và cho biết những luận cứ ấy đóng vai trò gì? Muốn thuyết phục thì luận cứ phải đạt yêu cầu gì?

Luận cứ trong văn bản Chống nạn thất học như sau:

 • Luận cứ 1:
  • Lí lẽ: Thực dân Pháp thi hành chính sách ngu dân, chúng hạn chế mở trường học, chúng không muốn dân ta biết chữ để lừa dối dân ta và bóc lột dân ta.
  • Dẫn chứng: Số người dân Việt Nam thất học so với số’ người trong nước là 95%.
 • Luận cứ 2:
  • Lí lẽ:
   • Một trong những công việc phải thực hiện cấp tốc trong lúc này là nâng cao dân trí.
   • Mọi người phải hiểu biết quyền lợi của mình, bổn phận của mình…
   • Những người đả biết chữ hãy dạy cho những người chưa biết chữ, hãy góp sức vào bình dân học vụ.
   • Những người chưa biết chữ hãy gắng sức mà học đi.
   • Phụ nữ lại càng cần phải học.
  • Dẫn chứng: Vợ chưa biết thì chồng bảo, em chưa biết thì anh bảo, cha mẹ không biết thì con bảo; người ăn, người làm không biết thì chủ bảo…

→ Từ đây, ta có thể khẳng định: Luận cứ đóng vai trò làm cơ sở cho luận điểm nêu ra trong bài. Để bài viết và luận điểm có sức thuyết phục, hệ thống luận cứ phải chân thật, đúng đắn, tiêu biểu.

Hãy chĩ ra trình tự lập luận của văn bản Chống nạn thất học và cho biết lập luận như vậy tuân theo thứ tự nào và có ưư điểm gì?

 • Trình tự lập luận của văn bản Chống nạn thất học khá chặt chẽ, hợp lí và có sức thuyết phục vì các lí lẽ và dẫn chứng được sắp xếp tuân theo thứ tự thời gian, giới tính, giai cấp rất hợp lí, làm cơ sở vững chắc cho từng luận điểm.
 • Đầu tiên tác giả nêu ra lí do vì sao phải chống nạn thất học. Tiếp theo tác giả khẳng định vai trò của việc nâng cao dân trí, vai trò của việc biết chữ quốc ngữ; cuối cùng tác giả mới đưa ra biện pháp cụ thể để chống nạn thất học.
 • Mỗi bài văn nghị luận đều phải có luận điểm, luận cứ và lập luận. Trong một bài văn có thể có nhiều luận điểm chính và các luận điểm phụ.
 • Luận điểm là ý kiến thể hiện tư tưởng, quan điểm của bài văn được nêu ra dưới hình thức câu khẳng định, hay câuphur định, được diễn đạt sáng tỏ, dễ hiểu, nhất quán. Luận điểm là linh hồn của bài viết, nó thống nhất các đoạn văn thành một khối. Luận điểm phải đúng đắn, chân thật, đáp ứng nhu cầu thực tế thì mới có sức thuyết phục.
 • Lập cứ là lí lẽ, dẫn chứng đưa ra làm cơ sở cho luận điểm. Luận cứ phải chân thật, đúng đắn, tiêu biểu thì mơi khiến cho luận điểm có sức thuyết phục.
 • Lập luận là cách nêu luận cứ để dẫn đến luận điểm. Lập luận phải chặt chẽ, hợp lí thì bài văn mới có sức thuyêt phục.

Cảm ơn bạn đã đọc hết bài viết chia sẻ tâm huyết của trungcapluatvithanh.edu.vn Xin cảm ơn!

Hà Phương là cô gái đam mê chia sẻ kinh nghiệm kiến thức cho mọi người trên các nền tảng khác nhau. Đã học và tốt nghiệp tại tại Học ngành Luật kinh tế - Khoa Luật Học tại Học Viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam.

Related Posts

7+ nguyên tắc bố trí máy móc, thiết bị trong phân xưởng

7+ nguyên tắc bố trí máy móc, thiết bị trong phân xưởng

Phân xưởng không những là nơi sản xuất sản phẩm, mà còn là nơi làm việc của rất nhiều công nhân viên. Việc thiết kế, bố trí…

Soạn bài Luyện tập thao tác lập luận phân tích (trang 43)

Soạn bài Luyện tập thao tác lập luận phân tích (trang 43)

Chào mừng bạn đến với trungcapluatvithanh.edu.vn trong bài viết về ngữ văn 11 luyện tập thao tác lập luận ptich chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Chữ người tử tù (Nguyễn Tuân) – Ngữ văn lớp 11 – VietJack.com

Chữ người tử tù (Nguyễn Tuân) – Ngữ văn lớp 11 – VietJack.com

Chào mừng bạn đến với trungcapluatvithanh.edu.vn trong bài viết về ngữ văn 11 chữ người tử tù chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Soạn bài Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ (tiếp theo) – VietJack.com

Soạn bài Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ (tiếp theo) – VietJack.com

Chào mừng bạn đến với trungcapluatvithanh.edu.vn trong bài viết về văn 6 chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Soạn bài Liên kết trong văn bản ngắn nhất – Haylamdo

Soạn bài Liên kết trong văn bản ngắn nhất – Haylamdo

Chào mừng bạn đến với trungcapluatvithanh.edu.vn trong bài viết về soạn ngữ văn lớp 7 liên kết trong văn bản chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Soạn văn bài: Từ đồng nghĩa | văn 7 tập 1 – Tech12h

Soạn văn bài: Từ đồng nghĩa | văn 7 tập 1 – Tech12h

Chào mừng bạn đến với trungcapluatvithanh.edu.vn trong bài viết về ngữ văn 7 từ đồng nghĩa chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.