Muốn tìm số trừ ta làm thế nào? Cách tìm số trừ đơn giản nhất – VOH

Đánh giá bài viết

Chào mừng bạn đến với trungcapluatvithanh.edu.vn trong bài viết về Muốn tìm hiệu ta làm thế nào chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Muốn tìm số trừ chưa biết ta làm thế nào? Ở chương trình Toán Tiểu học, các bạn học sinh đã được tìm hiểu qua về thế nào là phép trừ, cách tìm số bị trừ, số trừ cũng như hiệu. Trong bài viết hôm nay, chúng ta cùng VOH Giáo Dục củng cố lại kiến thức về phép trừ, đặc biệt là cách tìm số trừ.

1. Hiệu, phép trừ, số trừ và số bị trừ

Một phép trừ có dạng:

Trong đó:

  • a là số bị trừ
  • b là số trừ
  • c là hiệu

Để phân biệt rõ hơn, chúng ta xem những ví dụ sau đây:

Ví dụ 1:

Trong đó, 5 là số bị trừ, 2 là số trừ, 3 là hiệu.

Ví dụ 2:

Trong đó, 2022 là số bị trừ, 2020 là số trừ, 2 là hiệu.

Ví dụ 3:

Trong đó, x là số bị trừ, 5 là số trừ, 6 là hiệu.

Ví dụ 4:

Trong đó, 9 là số bị trừ, 5 là số trừ, 4 là hiệu.

Từ định nghĩa và các ví dụ trên, ta có thể đưa ra một kết luận dễ hiểu như sau: số trừ là số đứng sau dấu trừ trong phép toán, số bị trừ là số đứng trước dấu trừ trong phép toán.

Ta làm các bài tập sau để hiểu rõ hơn:

Bài tập: Phân biệt hiệu, số trừ và số bị trừ trong các phép toán sau:

Xem thêm:: Top 29 mẹo may mắn cả năm, cách xả xui để may mắn luôn đến

a.

b.

c.

d.

e.

Giải

a. Số bị trừ là 17, số trừ là x, hiệu là 4.

b. Số bị trừ là 22, số trừ là 7, hiệu là x.

c. Số bị trừ là 5, số trừ là (x + 6), hiệu là 2.

d. Số bị trừ là 10, số trừ là 2x, hiệu là 7.

e. Ta biến đổi vế trái như sau:

Từ trái sang phải, ta được, số bị trừ là 100, số trừ là x, hiệu là 100.

2. Muốn tìm số trừ ta làm thế nào?

Giống như đã học ở Toán tiểu học, cách tìm số trừ như sau:

Muốn tìm số trừ, ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu:

Trong đó, a là số bị trừ, b là số trừ, c là hiệu.

Xem thêm:: Bột giặt cho máy giặt nào giúp áo quần trắng sáng, sạch tinh tươm

Vậy tóm lại, số trừ = số bị trừ – hiệu.

Xét một số ví dụ sau: Tìm x, biết:

Ví dụ 1:

Ta có, 17 là số bị trừ, x là số trừ, 4 là hiệu. Áp dụng số trừ = số bị trừ – hiệu. Ta được:

Tính toán vế phải, ta tìm được x:

Vậy số cần tìm là x = 13.

Ví dụ 2:

Ta có, 2022 là số bị trừ, x là số trừ, 2020 là hiệu. Áp dụng số trừ = số bị trừ – hiệu. Ta được:

Tính toán vế phải, ta tìm được x:

Vậy số cần tìm là x = 2.

Ví dụ 3:

Ta rút gọn cả hai vế như sau:

Ta có, số bị trừ là 6547, số trừ là x, hiệu là 3917. Áp dụng số trừ = số bị trừ – hiệu. Ta được:

Tính toán vế phải, ta tìm được x:

Vậy số cần tìm là x = 2630.

Ví dụ 4:

Ta có, số bị trừ là 1000, số trừ là x, hiệu là 565. Áp dụng số trừ = số bị trừ – hiệu. Ta được:

Tính toán vế phải, ta tìm được x:

Vậy số cần tìm là x = 435.

Ví dụ 5:

Ta rút gọn vế trái như sau:

Từ trái sang phải, ta có, số bị trừ là 100, số trừ là x, hiệu là 100. Áp dụng số trừ = số bị trừ – hiệu. Ta được:

Tính toán vế phải:

Vậy số cần tìm là x = 0.

Ví dụ 6:

Ta có, số bị trừ là 15, số trừ là (x + 6), hiệu là 2. Áp dụng số trừ = số bị trừ – hiệu. Ta được:

Tính toán vế phải, ta được:

Bây giờ bài toán trở thành tìm số hạng. Nhắc lại: muốn tìm một số hạng, ta lấy tổng số trừ đi số hạng đã biết:

Vậy số cần tìm là x = 7.

3. Bài tập áp dụng cách tìm số trừ và số bị trừ

Bài 1. Tìm x, biết:

Xem thêm:: Top 29 mẹo may mắn cả năm, cách xả xui để may mắn luôn đến

a.

b.

c.

d.

e.

ĐÁP ÁN

a. Ta có số bị trừ là 56, số trừ là x, hiệu là 18. Áp dụng số trừ = số bị trừ – hiệu. Ta được:

Vậy số cần tìm là x = 38.

b. Ta rút gọn vế phải như sau:

Ta có số bị trừ là 222, số trừ là x, hiệu là 125. Áp dụng số trừ = số bị trừ – hiệu. Ta được:

Vậy số cần tìm là x = 97.

c. Ta rút gọn vế trái như sau:

Ta có số bị trừ là 560, số trừ là x, hiệu là 127. Áp dụng số trừ = số bị trừ – hiệu. Ta được:

Vậy số cần tìm là x = 433.

d. Ta rút gọn vế trái như sau:

Ta có số bị trừ là 73, số trừ là x, hiệu là 32. Áp dụng số trừ = số bị trừ – hiệu. Ta được:

Vậy số cần tìm là x = 41.

e. Ta rút gọn cả hai vế như sau:

Ta có số bị trừ là 1567, số trừ là x, hiệu là 112. Áp dụng số trừ = số bị trừ – hiệu. Ta được:

Vậy số cần tìm là x = 1455.

Bài 2. Tìm x, biết:

Xem thêm:: Top 29 mẹo may mắn cả năm, cách xả xui để may mắn luôn đến

a.

b.

c.

d.

e.

ĐÁP ÁN

a. Ta có số bị trừ là 155, số trừ là (x + 35), hiệu là 50. Áp dụng số trừ = số bị trừ – hiệu. Ta được:

Xem thêm:: Hack Clash Of Clans MOD APK Lính, Không Giới Hạn: Vàng, Dầu

Rút gọn vế phải:

Nhắc lại: muốn tìm một số hạng, ta lấy tổng số trừ đi số hạng đã biết:

Vậy số cần tìm là x = 70.

b. Ta có số bị trừ là 67, số trừ là (x – 32), hiệu là 12. Áp dụng số trừ = số bị trừ – hiệu. Ta được:

Xem thêm:: Hack Clash Of Clans MOD APK Lính, Không Giới Hạn: Vàng, Dầu

Rút gọn vế phải:

Bài toán trở thành tìm số bị trừ. Nhắc lại: muốn tìm số bị trừ, ta lấy hiệu cộng với số trừ, lúc này x là số bị trừ, 32 là số trừ, 55 là hiệu:

Vậy số cần tìm là x = 87.

c. Ta rút gọn vế trái như sau:

Ta có số bị trừ là 1628, số trừ là (x + 333), hiệu là 628. Áp dụng số trừ = số bị trừ – hiệu. Ta được:

Nhắc lại: muốn tìm một số hạng, ta lấy tổng số trừ đi số hạng đã biết:

Vậy số cần tìm là x = 667.

d. Rút gọn cả hai vế như sau:

Ta có số bị trừ là 670, số trừ là (x + 52), hiệu là 89. Áp dụng số trừ = số bị trừ – hiệu. Ta được:

Vậy số cần tìm là x = 529.

e. Ta có số bị trừ là 654, số trừ là 2x, hiệu là 54. Áp dụng số trừ = số bị trừ – hiệu. Ta được:

Nhắc lại: muốn tìm một thừa số, ta lấy tích chia cho thừa số đã biết:

Vậy số cần tìm là x = 300.

Bài 3. Tìm một số biết rằng:

a. 1625 trừ đi số đó bằng 955

b. 788 trừ đi số đó bằng 300 cộng 26

ĐÁP ÁN

a. Từ đề bài, ta có 1625 là số bị trừ, 955 là hiệu, số cần tìm là số trừ. Vậy áp dụng số trừ = số bị trừ – hiệu.

Số cần tìm là:

b. Từ đề bài, ta có 788 là số bị trừ, hiệu là 300 cộng 26, số cần tìm là số trừ. Vậy áp dụng số trừ = số bị trừ – hiệu.

Số cần tìm là:

Bài 4. Giải các bài toán sau:

a. Một cửa hàng có 54 quả táo, sau khi bán xong chỉ còn lại 13 quả. Hỏi cửa hàng bán được bao nhiêu quả táo?

b. Một tấm vải dài 565m, người ta cắt đi một đoạn. Sau khi cắt xong, tấm vải còn lại 250m. Hỏi người ta đã cắt đi bao nhiêu mét vải?

ĐÁP ÁN

Xem thêm:: Top 29 mẹo may mắn cả năm, cách xả xui để may mắn luôn đến

a.

Số quả táo cửa hàng bán được là:

Vậy cửa hàng bán được 41 quả táo.

b.

Số mét vải cắt đi là:

Vậy số mét vải cắt đi là 315m.

Vậy là chúng ta vừa ôn lại cũng như củng cố thêm kiến thức về phép trừ nói chung và số trừ nói riêng. Hy vọng qua bài viết này, các bạn học sinh sẽ có thêm được nhiều kiến thức bổ ích về phép trừ cũng như là về cách tìm số trừ.

Chịu trách nhiệm nội dung: GV Nguyễn Thị Trang

Cảm ơn bạn đã đọc hết bài viết chia sẻ tâm huyết của trungcapluatvithanh.edu.vn Xin cảm ơn!

Hà Phương là cô gái đam mê chia sẻ kinh nghiệm kiến thức cho mọi người trên các nền tảng khác nhau. Đã học và tốt nghiệp tại tại Học ngành Luật kinh tế - Khoa Luật Học tại Học Viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam.

Related Posts

cach xep thung giay don gian

Hướng dẫn cách xếp thúng giấy đơn giản làm tại nhà – IN AN KHÁNH

Nội dung bài viết1. Hiệu, phép trừ, số trừ và số bị trừ2. Muốn tìm số trừ ta làm thế nào?3. Bài tập áp dụng cách tìm…

Tải My Talking Angela APK + MOD (Unlimited money ) v6.1.0.730

Tải My Talking Angela APK + MOD (Unlimited money ) v6.1.0.730

Chào mừng bạn đến với trungcapluatvithanh.edu.vn trong bài viết về tải hack my talking angela full tiền + kim cương chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Idle Green Button (MOD, Free Rewards, Unlimited Money)

Idle Green Button (MOD, Free Rewards, Unlimited Money)

Chào mừng bạn đến với trungcapluatvithanh.edu.vn trong bài viết về idle button hack full tiền chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Fishing Hook MOD APK v2.4.5 (Menu/Unlimited money, EXP, CoinM )

Fishing Hook MOD APK v2.4.5 (Menu/Unlimited money, EXP, CoinM )

Chào mừng bạn đến với trungcapluatvithanh.edu.vn trong bài viết về cách hack game lưỡi câu chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Tải Zooba APK + MOD (Sprint Skills) v4.0.0 – APKMODY

Tải Zooba APK + MOD (Sprint Skills) v4.0.0 – APKMODY

Chào mừng bạn đến với trungcapluatvithanh.edu.vn trong bài viết về zooba hack full tiền chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Cách Hack Clash Of Clans Tren Android – Phê Bình Văn Học

Cách Hack Clash Of Clans Tren Android – Phê Bình Văn Học

Chào mừng bạn đến với trungcapluatvithanh.edu.vn trong bài viết về cách hack game clash of clans android chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.