Định nghĩa Model là gì? – Filegi.com

Đánh giá bài viết

Chào mừng bạn đến với trungcapluatvithanh.edu.vn trong bài viết về Model là gì chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Định nghĩa Model là gì?

Model là Mô hình. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Model – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Giải thích ý nghĩa

1. đồ họa, toán học (biểu tượng), vật lý, hoặc bằng lời nói đại diện hoặc phiên bản đơn giản của một khái niệm, hiện tượng, mối quan hệ, cơ cấu, hệ thống, hoặc một khía cạnh của thế giới thực. Mục tiêu của mô hình bao gồm (1) để tạo điều kiện hiểu biết bằng cách loại bỏ các thành phần không cần thiết, (2) để hỗ trợ trong việc ra quyết định bằng cách mô phỏng ‘gì nếu’ kịch bản, (3) để giải thích, kiểm soát và dự đoán các sự kiện trên cơ sở quan sát qua . Vì hầu hết các đối tượng và hiện tượng rất phức tạp (có nhiều phần) và quá phức tạp (phần có mối liên kết dày đặc) để được hiểu một cách trọn vẹn, một mô hình chỉ chứa những tính năng mà có tầm quan trọng chủ yếu với mục đích sản xuất mô hình của. Mô hình dao động từ bản phác thảo đơn giản để chương trình máy tính với hàng triệu dòng mã, nhưng tất cả đều có một điểm chung: một số yếu tố của ‘điều’ thực tế là trừu tượng hoặc ánh xạ (xem bản đồ) vào mô hình. Mô hình được chia thành ba lớp trên cơ sở mức độ của họ trừu tượng (1) mô hình mang tính biểu tượng: trừu tượng nhất về thể chất, mô hình, ‘trông khá giống’, chẳng hạn như một máy bay mô hình hay xe lửa. (2) mô hình Tương tự: trừu tượng hơn, nhưng có một số điểm tương đồng với những gì nó thể hiện, chẳng hạn như một biểu đồ, đồ thị, bản đồ, sơ đồ mạng. (3) mô hình tượng trưng: Mô hình nhiều nhất trừu tượng không có sự tương đồng nhưng chỉ là một xấp xỉ với những gì nó thể hiện, chẳng hạn như một phương trình toán học hoặc công thức, báo cáo tài chính, ngôn ngữ và thiết lập tài khoản. Xem thêm mô hình trí tuệ.

Definition – What does Model mean

1. Graphical, mathematical (symbolic), physical, or verbal representation or simplified version of a concept, phenomenon, relationship, structure, system, or an aspect of the real world. The objectives of a model include (1) to facilitate understanding by eliminating unnecessary components, (2) to aid in decision making by simulating ‘what if’ scenarios, (3) to explain, control, and predict events on the basis of past observations. Since most objects and phenomenon are very complicated (have numerous parts) and much too complex (parts have dense interconnections) to be comprehended in their entirety, a model contains only those features that are of primary importance to the model maker’s purpose. Models range from simple sketches to computer programs with millions of lines of code, but all of them have one thing in common: some elements of the actual ‘thing’ are abstracted or mapped (see mapping) into the model. Models are divided into three classes on the basis of their degree of abstraction (1) Iconic model: least abstract, physical, ‘look-alike’ model, such as a model airplane or train. (2) Analogous model: more abstract but having some resemblance to what it represents, such as a chart, graph, map, network diagram. (3) Symbolic model: most-abstract model with no resemblance but only an approximation to what it represents, such as a mathematical equation or formula, financial statement, language, and set of accounts. See also mental models.

Source: Model là gì? Business Dictionary

Cảm ơn bạn đã đọc hết bài viết chia sẻ tâm huyết của trungcapluatvithanh.edu.vn Xin cảm ơn!

Related Posts

Tổng hợp về game bắn cá của năm 2023

Tổng hợp về game bắn cá của năm 2023

Nội dung bài viếtĐịnh nghĩa Model là gì?Giải thích ý nghĩaDefinition – What does Model mean Cái tên game bắn cá không còn xa lạ với nhiều…

chai nuoc hoa chiet

Nước hoa chiết chai là gì ? Có nên sử dụng nước hoa chiết chai?

Nội dung bài viếtĐịnh nghĩa Model là gì?Giải thích ý nghĩaDefinition – What does Model mean Nước hoa đang trở nên thông dụng có thể phân chia…

Tự học phun xăm tại nhà có đạt hiệu quả như mong muốn hay chỉ

Tự học phun xăm tại nhà có đạt hiệu quả như mong muốn hay chỉ

Chào mừng bạn đến với trungcapluatvithanh.edu.vn trong bài viết về tự học phun xăm tại nhà chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Tâm sự nghề nail: Bí mật ít người biết, lưu ý dành cho người học

Tâm sự nghề nail: Bí mật ít người biết, lưu ý dành cho người học

Chào mừng bạn đến với trungcapluatvithanh.edu.vn trong bài viết về học nghề nail có khó không chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Học Nail Cần Mua Những Gì, 5 Dụng Cụ Cơ Bản Không Thể Thiếu

Học Nail Cần Mua Những Gì, 5 Dụng Cụ Cơ Bản Không Thể Thiếu

Chào mừng bạn đến với trungcapluatvithanh.edu.vn trong bài viết về học nail cần mua những gì chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Học nail có khó không? Học nail mất bao lâu ra nghề – Trang Beauty

Học nail có khó không? Học nail mất bao lâu ra nghề – Trang Beauty

Chào mừng bạn đến với trungcapluatvithanh.edu.vn trong bài viết về học nghề nail chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.