Liên hệ

  • Địa chỉ: Quốc lộ 61C, ấp 11, xã Vị Trung, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang
  • Điện thoại: 0293.3870 188 hoặc 0293.3870 288
  • Email: admin@trungcapluatvithanh.edu.vn
  • Website: trungcapluatvithanh.edu.vn