[Sách Giải] Bài 22: Hình có tâm đối xứng

Đánh giá bài viết

Chào mừng bạn đến với trungcapluatvithanh.edu.vn trong bài viết về Hình nào có tâm đối xứng chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 6 – Kết Nối Tri Thức: tại đây

Bài 5.11 trang 86 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Hãy liệt kê những hình nào trong các hình sau có tâm đối xứng: hình tam giác đều, hình bình hành, hình thang cân có hai cạnh bên không song song, hình chữ nhật, hình vuông, hình lục giác đều, hình tròn.

cố định

Lời giải:

Những hình có tâm đối xứng: hình bình hành, hình chữ nhật, hình vuông, hình lục giác đều, hình tròn.

+) Tâm đối xứng của hình bình hành ABCD là giao điểm hai đường chéo (tâm O)

Hãy liệt kê những hình nào trong các hình sau có tâm đối xứng: hình tam giác đều Bai 5 11 Trang 86 Sbt Toan Lop 6 Tap 1 Ket Noi

+) Tâm đối xứng của hình chữ nhật là giao điểm của hai đường chéo

Hãy liệt kê những hình nào trong các hình sau có tâm đối xứng: hình tam giác đều Bai 5 11 Trang 86 Sbt Toan Lop 6 Tap 1 Ket Noi 2

+) Tâm đối xứng của hình vuông là giao điểm của hai đường chéo.

Hãy liệt kê những hình nào trong các hình sau có tâm đối xứng: hình tam giác đều Bai 5 11 Trang 86 Sbt Toan Lop 6 Tap 1 Ket Noi 3

+) Tâm đối xứng của hình lục giác đều là giao điểm của ba đường chéo chính.

Hãy liệt kê những hình nào trong các hình sau có tâm đối xứng: hình tam giác đều Bai 5 11 Trang 86 Sbt Toan Lop 6 Tap 1 Ket Noi 4

+) Tâm đối xứng của hình tròn là tâm của đường tròn đó.

Hãy liệt kê những hình nào trong các hình sau có tâm đối xứng: hình tam giác đều Bai 5 11 Trang 86 Sbt Toan Lop 6 Tap 1 Ket Noi 5 cố định

Bài 5.12 trang 86 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Trong các biển báo giao thông sau, biển báo nào có tâm đối xứng?

Trong các biển báo giao thông sau, biển báo nào có tâm đối xứng Bai 5 12 Trang 86 Sbt Toan Lop 6 Tap 1 Ket Noi cố định

Lời giải:

Biển báo có tâm đối xứng là: a), c), d)

+) Tâm đối xứng của các hình đó là:

Trong các biển báo giao thông sau, biển báo nào có tâm đối xứng Bai 5 12 Trang 86 Sbt Toan Lop 6 Tap 1 Ket Noi 2 cố định

Bài 5.13 trang 86 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1 – Kết nối tri thức với cuộc sống:

Trong các hình hoa văn sau, hình hoa văn nào có tâm đối xứng?

Trong các hình hoa văn sau, hình hoa văn nào có tâm đối xứng Bai 5 13 Trang 86 Sbt Toan Lop 6 Tap 1 Ket Noi cố định

Lời giải:

Hình hoa văn có tâm đối xứng là: hình a) và c)

+) Tâm đối xứng của các hình đó là:

Trong các hình hoa văn sau, hình hoa văn nào có tâm đối xứng Bai 5 13 Trang 86 Sbt Toan Lop 6 Tap 1 Ket Noi 2 cố định

Bài 5.14 trang 87 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Một chiếc bàn có mặt bàn là một hình lục giác đều như hình dưới đây. Biết rằng độ dài đường chéo chính là 1,2 m, em hãy tính khoảng cách từ tâm đối xứng của mặt bàn đến mỗi đỉnh và chu vi mặt bàn.

Một chiếc bàn có mặt bàn là một hình lục giác đều như hình dưới đây. Biết rằng Bai 5 14 Trang 87 Sbt Toan Lop 6 Tap 1 Ket Noi cố định

Lời giải:

Vì mặt bàn là một hình lục giác đều nên tâm đối xứng là giao điểm của ba đường chéo chính được minh họa như sau:

Một chiếc bàn có mặt bàn là một hình lục giác đều như hình dưới đây. Biết rằng Bai 5 14 Trang 87 Sbt Toan Lop 6 Tap 1 Ket Noi 2

Và hình trên tạo bởi 6 tam giác đều.

Do đó độ dài đường chéo chính gấp 2 lần khoảng cách từ tâm đối xứng đến mỗi đỉnh

Khoảng cách từ tâm đối xứng đến mỗi đỉnh là:

1,2: 2 = 0,6 (m)

Do đó độ dài mỗi cạnh của mặt bàn hình lục giác đều là 0,6 m

Chu vi mặt bàn là:

0,6. 6 = 3,6 (m)

Vậy chu vi mặt bàn là 3,6 m.

cố định

Bài 5.15 trang 87 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Trong các hình dưới đây, hình nào có tâm đối xứng?

Trong các hình dưới đây, hình nào có tâm đối xứng Bai 5 15 Trang 87 Sbt Toan Lop 6 Tap 1 Ket Noi cố định

Lời giải:

+) Hình có tâm đối xứng là: hình a) và c)

+) Tâm đối xứng của các hình là:

Trong các hình dưới đây, hình nào có tâm đối xứng Bai 5 15 Trang 87 Sbt Toan Lop 6 Tap 1 Ket Noi 2 cố định

Bài 5.16 trang 87 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Em hãy vẽ thêm vào mỗi hình dưới đây để được các hình có điểm O là tâm đối xứng.

Em hãy vẽ thêm vào mỗi hình dưới đây để được các hình có điểm O là tâm đối xứng Bai 5 16 Trang 87 Sbt Toan Lop 6 Tap 1 Ket Noi cố định

Lời giải:

Vẽ thêm hình để các hình có điểm O là tâm đối xứng là:

Em hãy vẽ thêm vào mỗi hình dưới đây để được các hình có điểm O là tâm đối xứng Bai 5 16 Trang 87 Sbt Toan Lop 6 Tap 1 Ket Noi 2 cố định

Bài 5.17 trang 88 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Bạn Vuông gấp đôi tờ giấy hình chữ nhật theo chiều ngang rồi lại gấp đôi tiếp theo chiều dọc, sau đó cắt theo các nét vẽ như Hình 5.12. Theo em khi mở hình thu được ra, bạn Vuông sẽ nhận được hình gì?

Bạn Vuông gấp đôi tờ giấy hình chữ nhật theo chiều ngang rồi lại gấp đôi tiếp theo Bai 5 17 Trang 88 Sbt Toan Lop 6 Tap 1 Ket Noi cố định

Lời giải:

Khi mở ra, bạn Vuông sẽ nhận được hình như sau:

Bạn Vuông gấp đôi tờ giấy hình chữ nhật theo chiều ngang rồi lại gấp đôi tiếp theo Bai 5 17 Trang 88 Sbt Toan Lop 6 Tap 1 Ket Noi 2 cố định

Bài 5.18 trang 88 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Em hãy hoàn thiện nốt Hình 5.13 để được một hình có điểm O là tâm đối xứng và đồng thời hình đó có trục đối xứng.

Em hãy hoàn thiện nốt Hình 5.13 để được một hình có điểm O là tâm đối xứng Bai 5 18 Trang 88 Sbt Toan Lop 6 Tap 1 Ket Noi cố định

Lời giải:

Em hãy hoàn thiện nốt Hình 5.13 để được một hình có điểm O là tâm đối xứng Bai 5 18 Trang 88 Sbt Toan Lop 6 Tap 1 Ket Noi 2 cố định

Bài 5.19 trang 88 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1 – Kết nối tri thức với cuộc sống:

Hình 5.14 là một đường gấp khúc có độ dài bằng 4 đơn vị.

Hình 5.14 là một đường gấp khúc có độ dài bằng 4 đơn vị. Em hãy vẽ thêm Bai 5 19 Trang 88 Sbt Toan Lop 6 Tap 1 Ket Noi

Em hãy vẽ thêm vào hình đó:

a) Một đường gấp khúc có độ dài bằng 6 đơn vị để được một hình có tâm đối xứng nhưng không có trục đối xứng;

b) Một đường gấp khúc có độ dài bằng 8 đơn vị để được một hình có tâm đối xứng và có bốn trục đối xứng;

c) Một đường gấp khúc có độ dài ngắn nhất để được một hình có tâm đối xứng;

d) Một đường gấp khúc có độ dài ngắn nhất để được một hình có tâm đối xứng và có trục đối xứng.

cố định

Lời giải:

Em vẽ được thành các hình theo yêu câu với tâm đối xứng (chấm đỏ) và trục đối xứng (đường thẳng màu xanh) như sau:

a)

Hình 5.14 là một đường gấp khúc có độ dài bằng 4 đơn vị. Em hãy vẽ thêm Bai 5 19 Trang 88 Sbt Toan Lop 6 Tap 1 Ket Noi 2

b)

Hình 5.14 là một đường gấp khúc có độ dài bằng 4 đơn vị. Em hãy vẽ thêm Bai 5 19 Trang 88 Sbt Toan Lop 6 Tap 1 Ket Noi 3

c)

Hình 5.14 là một đường gấp khúc có độ dài bằng 4 đơn vị. Em hãy vẽ thêm Bai 5 19 Trang 88 Sbt Toan Lop 6 Tap 1 Ket Noi 4

d)

Hình 5.14 là một đường gấp khúc có độ dài bằng 4 đơn vị. Em hãy vẽ thêm Bai 5 19 Trang 88 Sbt Toan Lop 6 Tap 1 Ket Noi 5 cố định

Bài 5.20 trang 89 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1 – Kết nối tri thức với cuộc sống:

Em hãy ghép ba tấm thẻ trong các thẻ số dưới đây để được một hình chỉ một số có ba chữ số sao cho hình đó có tâm đối xứng:

Em hãy ghép ba tấm thẻ trong các thẻ số dưới đây để được một hình chỉ Bai 5 20 Trang 89 Sbt Toan Lop 6 Tap 1 Ket Noi

Em có thể ghép được tất cả bao nhiêu “số” như vậy?

cố định

Lời giải:

Ta có 6 số có tâm đối xứng là: 609, 906, 619, 916, 689, 986.

+) Tâm đối xứng của các số đó là:

Em hãy ghép ba tấm thẻ trong các thẻ số dưới đây để được một hình chỉ Bai 5 20 Trang 89 Sbt Toan Lop 6 Tap 1 Ket Noi 2 cố định

Bài 5.21 trang 89 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Từ một mảnh giấy màu hình chữ nhật có kích thước 3cm x 5cm, em hãy trình bày cách gấp giấy để cắt được chữ số 8 (H.5.15) chỉ bằng một nhát cắt.

Từ một mảnh giấy màu hình chữ nhật có kích thước 3cm x 5cm, em hãy trình bày Bai 5 21 Trang 89 Sbt Toan Lop 6 Tap 1 Ket Noi cố định

Lời giải:

Cách gấp giấy:

Bước 1: Gấp đôi mảnh giấy theo chiều ngang

Từ một mảnh giấy màu hình chữ nhật có kích thước 3cm x 5cm, em hãy trình bày Bai 5 21 Trang 89 Sbt Toan Lop 6 Tap 1 Ket Noi 2

Bước 2: Rồi gấp đôi tiếp theo chiều dọc.

Từ một mảnh giấy màu hình chữ nhật có kích thước 3cm x 5cm, em hãy trình bày Bai 5 21 Trang 89 Sbt Toan Lop 6 Tap 1 Ket Noi 3

Bước 3: Vẽ rồi cắt theo nét đứt như hình vẽ

Từ một mảnh giấy màu hình chữ nhật có kích thước 3cm x 5cm, em hãy trình bày Bai 5 21 Trang 89 Sbt Toan Lop 6 Tap 1 Ket Noi 4

Bước 4: Mở miếng giấy ra ta được số 8 như hình vẽ

Từ một mảnh giấy màu hình chữ nhật có kích thước 3cm x 5cm, em hãy trình bày Bai 5 21 Trang 89 Sbt Toan Lop 6 Tap 1 Ket Noi 5 cố định

Cảm ơn bạn đã đọc hết bài viết chia sẻ tâm huyết của trungcapluatvithanh.edu.vn Xin cảm ơn!

Related Posts

Bàn luận về phép học – tác giả, nội dung, bố cục, tóm tắt, dàn ý

Bàn luận về phép học – tác giả, nội dung, bố cục, tóm tắt, dàn ý

Chào mừng bạn đến với trungcapluatvithanh.edu.vn trong bài viết về soạn bàn luận về phép học chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Quang trở là gì? Ký hiệu, cấu tạo và ứng dụng của quang điện trở

Chào mừng bạn đến với trungcapluatvithanh.edu.vn trong bài viết về quang điện trở chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Bảng màu FF chữ phát sáng dạ quang, nghiêng, đậm – Cách dùng

Bảng màu FF chữ phát sáng dạ quang, nghiêng, đậm – Cách dùng

Chào mừng bạn đến với trungcapluatvithanh.edu.vn trong bài viết về bảng màu ff chữ nghiêng đậm chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Trước và sau when dùng thì gì? Cấu trúc và cách dùng với when

Trước và sau when dùng thì gì? Cấu trúc và cách dùng với when

Chào mừng bạn đến với trungcapluatvithanh.edu.vn trong bài viết về when là thì gì chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Hoàng Lê nhất thống chí – Ngô gia văn phái – Download.vn

Chào mừng bạn đến với trungcapluatvithanh.edu.vn trong bài viết về văn bản hoàng lê nhất thống chí chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Cách Tạo Chữ Ký Email Chuyên Nghiệp Đơn Giản, Chi Tiết Từ A – Z

Chào mừng bạn đến với trungcapluatvithanh.edu.vn trong bài viết về maẫu chữ ký email chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.