Động vật nào dưới đây thuộc bộ gặm nhấm ? động vật nào dưới

Đánh giá bài viết

Chào mừng bạn đến với trungcapluatvithanh.edu.vn trong bài viết về động vật nào dưới đây thuộc bộ gặm nhấm chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm sinh học 7 bài 50: Đa dạng của lớp Thú (tiếp). Bộ Ăn sâu bọ, bộ Gặm nhấm, bộ Ăn thịt. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu

Câu 1:Động vật nào dưới đây có tập tính đào hang trong đất, tìm ấu trùng sâu bọ và giun đất, có chi trước ngắn, bàn tay rộng và ngón tay to khỏe để đào hang ?

A. Chuột chù.B. Chuột chũi.C. Chuột đồng.D. Chuột nhắt.Bạn đang xem: Động vật nào dưới đây thuộc bộ gặm nhấm

Câu 2:Đặc điểm nào dưới đây không có ở các đại diện của bộ Ăn thịt ?

A. Răng hàm có 3, 4 mấu nhọn.B. Răng nanh lớn, dài, nhọn.C. Răng cửa ngắn, sắc.D. Các ngón chân có vuốt cong.

Câu 3:Động vật nào dưới đây thuộc bộ Gặm nhấm ?

A. Chuột chũiB. Chuột chù.C. Mèo rừng.D. Chuột đồng.

Câu 4:Phát biểu nào dưới đây về chuột chũi là sai ?

A. Có tuyến hôi ở hai bên sườn.B. Ăn sâu bọ.C. Đào hang bằng chi trước.D. Thuộc bộ Ăn sâu bọ.

Câu 5:Động vật nào dưới đây có tập tính đào hang chủ yếu bằng răng cửa ?

A. Thỏ hoang.B. Chuột đồng nhỏ.C. Chuột chũi.D. Chuột chù.

Câu 6:Đặc điểm nào dưới đây có ở các đại diện của bộ Ăn thịt ?

A. Có tuyến hôi ở hai bên sườn.B. Các ngón chân không có vuốt.C. Răng nanh lớn, dài, nhọn.D. Thiếu răng cửa.

Câu 7:Phát biểu nào dưới đây về chuột đồng nhỏ là sai ?

A. Ăn tạp.B. Sống thành bầy đàn.C. Thiếu răng nanh.D. Đào hang chủ yếu bằng chi trước.

Câu 8:Đặc điểm của chuột chù thích nghi với đào bới tìm mồi

A. Thị giác kém phát triểnB. Khứu giác phát triểnC. Có mõm kéo dài thành vòiD. Tất cả các ý trên đúng

Câu 9:Động vật nào dưới đây không có răng nanh ?

A. Báo.B. Thỏ.C. Chuột chù.D. Khỉ.

Câu 10:Đặc điểm răng của bộ Ăn sâu bọ phù hợp ăn sâu bọ là

A. Các răng đều nhọnB. Răng cửa lớn, có khoảng trống hàmC. Răng cửa lớn, răng hàm kiểu nghiềnD. Răng nanh dài nhọn, răng hàm dẹp bên, sắc

Câu 11:Loài ăn thực vật

A. SócB. BáoC. Chuột chùD. Chuột đồng

Câu 12:Loài thú nào dưới đây không thuộc bộ Gặm nhấm ?

A. Thỏ rừng châu Âu.B. Nhím đuôi dài.C. Sóc bụng đỏ.D. Chuột đồng nhỏ.

Câu 13:Đặc điểm răng của Bộ Gặm nhấm là

A. Không có răng nanhB Răng cửa lớn, sắcC. Răng cửa cách răng hàm khoảng trống hàmD. Tất cả các đặc điểm trên đúng

Câu 14:Động vật nào dưới đây thuộc bộ Ăn sâu bọ ?

A. Chuột chù và chuột đồng.B. Chuột chũi và chuột chù.C. Chuột đồng và chuột chũi.D. Sóc bụng xám và chuột nhảy.

Câu 15:Đặc điểm răng của Bộ Ăn thịt phù hợp với chế độ ăn thịt là

A. Các răng đều nhọnB. Răng cửa lớn, có khoảng trống hàmC. Răng cửa lớn, răng hàm kiểu nghiềnD. Răng nanh dài nhọn, răng hàm dẹp bên, sắc

Câu 16:Cách bắt mồi của hổ là

Nhóm động vật nào sau đây thuộc bộ gặm nhấm? *

3 điểm

• A. Chuột chù, chuột đồng, nhím

• B. Chuột đồng, sóc, thỏ

• C. Sóc, thỏ, chuột chũi.

• D. Nhím, thỏ, dơi.

Câu 25: Động vật nào dưới đây có răng nanh ?A. Báo. · B. Thỏ. C. Chuột chù. D. Khỉ.Câu 26: Động vật nào dưới đây thuộc bộ Ăn sâu bọ ?A. Chuột chù và chuột đồng.· B. Chuột chũi và chuột chù.C. Chuột đồng và chuột chũi.D. Sóc bụng xám và chuột nhảy.Câu 27: Đặc điểm răng của Bộ Ăn thịt phù hợp với chế độ ăn thịt làA. Các răng đều nhọnB. Răng cửa lớn, có khoảng trống hàmC. Răng cửa lớn, răng hàm kiểu nghiền· D. Răng nanh dài nhọn, răng hàm dẹp bên, sắc…

Câu 25: Động vật nào dưới đây có răng nanh ?

A. Báo.

· B. Thỏ.

C. Chuột chù.

D. Khỉ.

Câu 26: Động vật nào dưới đây thuộc bộ Ăn sâu bọ ?

A. Chuột chù và chuột đồng.

· B. Chuột chũi và chuột chù.

C. Chuột đồng và chuột chũi.

D. Sóc bụng xám và chuột nhảy.

Câu 27: Đặc điểm răng của Bộ Ăn thịt phù hợp với chế độ ăn thịt là

A. Các răng đều nhọn

B. Răng cửa lớn, có khoảng trống hàm

C. Răng cửa lớn, răng hàm kiểu nghiền

· D. Răng nanh dài nhọn, răng hàm dẹp bên, sắc

Câu 28: Động vật nào dưới đây thuộc nhóm động vật nhai lại?

A. Ngựa vằn

· B. Linh dương

C. Tê giác

D. Lợn.

Xem chi tiết Lớp 7 Sinh học 4 0

Loài động vật nào sau đây thuộc bộ ăn sâu bọ ?

A. Chuột đồng, sóc B. Chuột chù, sóc

C. Chuột chù, nhím D. Chuột chù, chuột chũi

Xem chi tiết Lớp 7 Sinh học 8 0

Câu 9. (H) Nhóm động vật nào dưới đây thuộc bộ Ăn sâu bọ?

A. Chuột chù và chuột đồng.

B. Chuột chũi và chuột chù.

C. Chuột đồng và chuột chũi.

D. Hải li và chuột nhảy.

Xem chi tiết Lớp 7 Sinh học 2 0 Câu 13: Loài nào là loài lớn nhất trong giới Động vậtA. Cá heoB. Cá voi xanhC. GấuD. VoiCâu 14: Động vật nào dưới đây thuộc bộ Gặm nhấm?A. Chuột chũiB. Chuột chù.C. Mèo rừng.D. Chuột đồng.Câu 15: Động vật nào dưới đây có tập tính đào hang chủ yếu bằng răng cửa?A. Thỏ hoang.B. Chuột đồng nhỏ.C. Chuột chũi.D. Chuột chù.Câu 16: Đặc điểm nào dưới đây có ở các đại diện của bộ Ăn thịt?A. Có tuyến hôi ở hai bên sườn.B. Các ngón chân không có vuốt.C. Răng nan…Đọc tiếp

Câu 13: Loài nào là loài lớn nhất trong giới Động vật

A. Cá heo

B. Cá voi xanh

C. Gấu

D. Voi

Câu 14: Động vật nào dưới đây thuộc bộ Gặm nhấm?

A. Chuột chũi

B. Chuột chù.

C. Mèo rừng.

D. Chuột đồng.

Câu 15: Động vật nào dưới đây có tập tính đào hang chủ yếu bằng răng cửa?

A. Thỏ hoang.

B. Chuột đồng nhỏ.

C. Chuột chũi.

D. Chuột chù.

Câu 16: Đặc điểm nào dưới đây có ở các đại diện của bộ Ăn thịt?

A. Có tuyến hôi ở hai bên sườn.

B. Các ngón chân không có vuốt.

C. Răng nanh lớn, dài, nhọn.

D. Thiếu răng cửa.

Câu 17: Đặc điểm răng của bộ Ăn sâu bọ phù hợp ăn sâu bọ là

A. Các răng đều nhọn

B. Răng cửa lớn, có khoảng trống hàm

C. Răng cửa lớn, răng hàm kiểu nghiền

D. Răng nanh dài nhọn, răng hàm dẹp bên, sắc

Câu 18: Đặc điểm răng của Bộ Ăn thịt phù hợp với chế độ ăn thịt

A. Các răng đều nhọn

B. Răng cửa lớn, có khoảng trống hàm

C. Răng cửa lớn, răng hàm kiểu nghiền

D. Răng nanh dài nhọn, răng hàm dẹp bên, sắc

Câu 19: Động vật nào dưới đây là đại diện của bộ Guốc lẻ?

Xem chi tiết Lớp 7 Sinh học 4 0

chuột chù, chuột đồng, chuột chũi, sóc, loài nào có hại, loài nào có lợi. Hãy so sánh răng của bộ ăn sâu bọ, bộ gặm nhắm, bộ ăn thịt.Xem thêm: Tour Sapa 3 Ngày 2 Đêm – Kinh Nghiệm Du Lịch Tự Túc Sapa Từ Tp

Xem chi tiết Lớp 7 Sinh học 2 0

sắp xếp các thú sau theo từng bộ : Thỏ, cá heo, chuột chù, mèo, sóc, nhím , chó, chuột đồng, cá voi xanh, chuột chũi , hươu, lợn rừng, bò, ngựa, cá nhà táng.

Xem chi tiết Lớp 7 Sinh học 4 0

hãy sắp xếp các thú sau theo từng bộ :thỏ, cá heo, chuột chù ,mèo ,sóc ,nhím, chó ,chuột đồng,cá voi xanh, chuột chũi, hươu ,lợn rừng ,bò,ngựa, cá nhà táng.

Xem chi tiết Lớp 7 Sinh học 1 0

Chuột chù là đại diện của bộ nào dưới đây?

A. Bộ ăn thịt

B. Bộ gặm nhấm

C. Bộ ăn cỏ

D. Bộ ăn sâu bọ

Xem chi tiết Lớp 7 Sinh học Câu hỏi của OLM 14 0

sắp xếp các loài sau vào các bộ thú đã học:chuột đồng l,chuột chũi,mèo,sóc,gấu,kanguru,đười ươi,chuột chù,chó sói,khỉ

Xem chi tiết Lớp 7 Sinh học 1 0

Khoá học trên OLM (olm.vn)

Khoá học trên OLM (olm.vn)

Cảm ơn bạn đã đọc hết bài viết chia sẻ tâm huyết của trungcapluatvithanh.edu.vn Xin cảm ơn!

Related Posts

Bàn luận về phép học – tác giả, nội dung, bố cục, tóm tắt, dàn ý

Bàn luận về phép học – tác giả, nội dung, bố cục, tóm tắt, dàn ý

Chào mừng bạn đến với trungcapluatvithanh.edu.vn trong bài viết về soạn bàn luận về phép học chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Quang trở là gì? Ký hiệu, cấu tạo và ứng dụng của quang điện trở

Chào mừng bạn đến với trungcapluatvithanh.edu.vn trong bài viết về quang điện trở chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Bảng màu FF chữ phát sáng dạ quang, nghiêng, đậm – Cách dùng

Bảng màu FF chữ phát sáng dạ quang, nghiêng, đậm – Cách dùng

Chào mừng bạn đến với trungcapluatvithanh.edu.vn trong bài viết về bảng màu ff chữ nghiêng đậm chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Trước và sau when dùng thì gì? Cấu trúc và cách dùng với when

Trước và sau when dùng thì gì? Cấu trúc và cách dùng với when

Chào mừng bạn đến với trungcapluatvithanh.edu.vn trong bài viết về when là thì gì chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Hoàng Lê nhất thống chí – Ngô gia văn phái – Download.vn

Chào mừng bạn đến với trungcapluatvithanh.edu.vn trong bài viết về văn bản hoàng lê nhất thống chí chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Cách Tạo Chữ Ký Email Chuyên Nghiệp Đơn Giản, Chi Tiết Từ A – Z

Chào mừng bạn đến với trungcapluatvithanh.edu.vn trong bài viết về maẫu chữ ký email chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.