Chốt Công Nợ Tiếng Trung Là Gì, Từ Vựng Chuyên Ngành Kế Toán

Đánh giá bài viết

Chào mừng bạn đến với trungcapluatvithanh.edu.vn trong bài viết về Công nợ tiếng trung là gì chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Bạn đang xem: Công nợ tiếng trung là gì*Từ vựng tiếng Trung chuyên ngành kế toán

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu hiểu về các Từ vựng tiếng Trung chuyên ngành Kế toán một cách đầy đủ và rõ ràng nhất.

Tiếng Trung chuyên ngành kế toán (Phần 1)

Từ vựng ngành kế toán: Chức vụ/职务/ Zhíwù

1Kế toán会计Kuàijì2Kế toán trưởng会计主任kuàijì zhǔrèn3Nhân viên kế toán会计员kuàijì yuán4Trợ lí kế toán助理会计zhùlǐ kuàijì5Kế toán giá thành成本会计chéngběn kuàijì6Kế toán nhà máy工广会计gōng guǎng kuàijì7Kế toán sản xuất制造会计zhìzào kuàijì8Kế toán công nghiệp工业会计gōngyè kuàijì9Kiểm toán trưởng审计长shěnjì zhǎng10Kiểm toán审计shěnjì11Kiểm soát viên主管会计zhǔguǎn kuàijì12Người giữ sổ sách簿记员bùjì yuán13Người giữ sổ cái计账员jì zhàng yuán14Thủ quỹ出纳chūnà15Nhân viên lưu trữ hồ sơ档案管理员dǎng’àn guǎnlǐ yuán16Thanh tra精查jīng cháKế toán (会计名称 /Kuàijì míng chēng)17Văn phòng kế toán单位会计dānwèi kuàijì18Thủ tục kế toán会计程序Kuàijì chéngxù19Quy trình kế toán会计规程kuàijì guīchéng20Năm tài chính会计年度kuàijì niándù21Kì kế toán会计期间kuàijì qíjiān22Pháp quy kế toán thống kê主计法规zhǔ jì fǎguī23Trình tự kiểm toán查帐程序chá zhàng chéngxù24Kiểm toán định kì定期审计dìngqí shěnjì25Kiểm toán đặc biệt特别审计tèbié shěnjì26Kiểm toán lưu động巡回审计xúnhuí shěnjì27Kiểm toán thuận chiều顺查shùn chá28Kiểm toán đột xuất突击检查tújí jiǎnchá29Kiểm tra điểm抽查chōuchá30Kiểm tra theo跟查gēn chá31Kiểm tra ngược逆查nì chá32Kiểm tra tỉ mỉ精查jīng chá33Kiểm tra nội bộ内部核查nèibù héchá34Kiểm tra toàn bộ全部审查quánbù shěnchá35Chứng cứ kiểm toán查帐证据chá zhàng zhèngjù36Thu thập tài liệu搜集材料sōují cáiliào37Thẩm tra đổi chiếu复核fùhé38Chứng nhận kiểm tra sổ sách查帐证明chá zhàng zhèngmíng39Ngày kiểm tra sổ sách查帐日期chá zhàng rìqí40Ý kiến của người kiểm toán查帐人意见chá zhàng rén yìjiàn

Từ vựng ngành kế toán trong tiếng Trung: Văn bản, văn kiện

*Từ mới tiếng Trung chuyên ngành kế toán41Bản dự thảo dự toán预算草案yùsuàn cǎo’àn42Bản quyền著作权Zhùzuòquán43Bán thành phẩm在制品Zài zhìpǐn44Bảng báo cáo lỗ lãi损益表sǔnyì biǎo45Bảng báo cáo tài chính财务报表cáiwù bàobiǎo46Bảng báo cáo tài chính hợp nhất合并决算表hébìng juésuàn biǎo47Bảng báo cáo thời gian làm việc hằng ngày工作日表gōngzuò rì biǎo48Bảng cân đối kế toán资产负债表zīchǎn fùzhài biǎo49Bảng cân đối thử试算表shì suàn biǎo50Bằng chứng kế toán查账证据cházhàng zhèngjù51Bảng đối chiếu nợ对账单duì zhàngdān52Bảng đối chiếu thu chi收支对照表shōu zhī duìzhào biǎo53Bảng kê giá thành成本计算表chéngběn jìsuàn biǎo54Bảng kê nguyên vật liệu, phiếu vật tư用料单yòng liào dān55Bảng kê quỹ, bảng báo cáo tiền mặt库存表kùcún biǎo56Bảng kê tài khoản ngân hàng银行结单yínháng jié dān57Bảng kèm theo附表fù biǎo58Bảng lương工资单, 工资表gōngzī dān, gōngzī biǎo59Bảng phân tích tiền lương工资分析表gōngzī fēnxī biǎo60Bảng quyết toán决算表juésuàn biǎo61Bảng so sánh比较表bǐjiào biǎo62Bảng tổng hợp thu chi汇总表huìzǒng biǎo63Bảng tổng hợp tiền lương工资汇总表gōngzī huìzǒng biǎo64Báo cáo 10 ngày旬报xún bào65Báo cáo năm年报niánbào66Báo cáo ngày日报rìbào67Báo cáo tháng月报yuè bào

Hội thoại cách sử dụng từ vựng tiếng Trung ngành kế toán

Dưới đây là một đoạn hội thoại ngắn để giúp các bạn hình dung rõ nét hơn về cách sử dụng các thuật ngữ mà chúng tôi cung cấp.Xem thêm: Nghi Thức Tụng Kinh Dược Sư Tại Nhà, Kinh Dược Sư

*Từ vựng tiếng Trung ngành kế toán

A:会计员需要做什么?- Kế toán viên cần phải làm những gì?

B:会计员是要负责做报表和交接财务消息的人- Kế toán viên là người chịu trách nhiệm trong các báo cáo và giao tiếp về thông tin tài chính.

A: 我在数字和财务这些方面都挺好的。会计员常做哪种报表?Tôi rất giỏi về các con số và tiền bạc. Nhân viên kế toán thường phải làm những báo cáo gì?

B: 特别多。有日报,旬报,月报,年报, 还有工资表,决算表,财务报表等等。 数不起啊!-

A:这么多!那有没有更具体的会计工作啊?- Có vị trí kế toán nào cụ thể không?

A: 听起来好像有点复杂, 但是我很感兴趣!Nghe có vẻ hơi phức tạp nhỉ, nhưng mà tôi rất thích!

B: 我们的公司在缺了一个助理会计的职务。你如果想做就立马应聘吧!_ Công ty tôi đang thiếu trợ lí kế toán, nếu cậu muốn làm thì mau ứng tuyển đi!

Từ vựng tiếng Trung ngành Kế toán (Phần 2)

Cảm ơn bạn đã đọc hết bài viết chia sẻ tâm huyết của trungcapluatvithanh.edu.vn Xin cảm ơn!

Hà Phương là cô gái đam mê chia sẻ kinh nghiệm kiến thức cho mọi người trên các nền tảng khác nhau. Đã học và tốt nghiệp tại tại Học ngành Luật kinh tế - Khoa Luật Học tại Học Viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam.

Related Posts

Kho CT DC Shopee ở đâu? Bao lâu thì nhận được hàng?

Chào mừng bạn đến với trungcapluatvithanh.edu.vn trong bài viết về kho ct dc là ở đâu chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Soạn bài Ánh trăng | Soạn văn 9 hay nhất – VietJack.com

Chào mừng bạn đến với trungcapluatvithanh.edu.vn trong bài viết về soạn bài ánh trăng chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Số đối là gì? Cách tìm số đối của phân số – VOH

Chào mừng bạn đến với trungcapluatvithanh.edu.vn trong bài viết về số đối của chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

#1 Phụ nữ hồi xuân tìm trai trẻ [ CÓ SĐT+ ZALO] – Aloyeu

Chào mừng bạn đến với trungcapluatvithanh.edu.vn trong bài viết về zalo tìm quý bà có số điện thoại chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Không thể bác bỏ học thuyết kinh tế Mác – Lê-nin

Chào mừng bạn đến với trungcapluatvithanh.edu.vn trong bài viết về bản chất của giá trị thặng dư chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Tả con gà trống nhà em (Dàn ý + 30 Mẫu) Bài văn tả gà trống hay nhất

Chào mừng bạn đến với trungcapluatvithanh.edu.vn trong bài viết về miêu tả con gà trống lớp 4 ngắn chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.