Biến dị tổ hợp xuất hiện do?

Đánh giá bài viết

Chào mừng bạn đến với trungcapluatvithanh.edu.vn trong bài viết về Biến dị tổ hợp xuất hiện do chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Câu hỏi:

Biến dị tổ hợp xuất hiện do?

A. Sự phân li độc lập của các cặp tính trạng.

B. Sự tổ hợp lại các tính trạng.

C. Sự phân li độc lập của các cặp tính trạng đã đưa đến sự tổ hợp lại các tính trạng của bố mẹ.

D. Cả A và B

Đáp án đúng C.

Biến dị tổ hợp xuất hiện do sự phân li độc lập của các cặp tính trạng đã đưa đến sự tổ hợp lại các tính trạng của bố mẹ, xét theo nguồn gốc, biến dị tổ hợp được tạo ra bởi quá trình giao phối giữa 2 cá thể, nhưng nếu xét theo cơ chế thì biến dị tổ hợp lại phát sinh từ cơ chế phân li độc lập khi tổ hợp đó đang trong quá trình phát sinh giao tử.

Giải thích lý do chọn đáp án C:

Jean-Baptiste Lamarck nhà tự nhiên học người Pháp, là người chống lại thuyết sinh vật bất biến. Theo học thuyết của ông, các điều kiện môi trường bên ngoài sẽ ảnh hưởng trực tiếp lên cơ thể sinh vật, kiến tạo ra các biến dị và các biến dị này có thể di truyền cho các thế hệ đời sau.

Charles Darwin (người Anh) đã đặt nền móng cho thuyết tiến hóa. Ông đã nghiên cứu các biến dị trên nhiều loài và đưa ra đó là: biến dị xác định và biến dị không xác định.

Quá trình phát sinh biến dị xảy ra khi có các tác động của điều kiện môi trường và tác động từ bên trong cơ thể. Với bản chất cơ thể là quan trọng nhất, tác động đến sự biến dị, trong khi đó điều kiện môi trường giữ vai trò kích thích sự xuất hiện của các biến dị.

Biến dị tổ hợp là hình thức tổ hợp lại các tính trạng của bố mẹ trong quá trình sinh sản. Trong quá trình phát sinh giao tử đã có sự phân li độc lập của nhiều nhân tố di truyền. Chính từ sự tổ hợp tự do đó đã gây ra sự biến dị tổ hợp trong quá trình thụ tinh.

Xét theo nguồn gốc, biến dị tổ hợp được tạo ra bởi quá trình giao phối giữa 2 cá thể. Nhưng nếu xét theo cơ chế thì biến dị tổ hợp lại phát sinh từ cơ chế phân li độc lập khi tổ hợp đó đang trong quá trình phát sinh giao tử.

Từ sự kết hợp ngẫu nhiên trong quá trình thụ tinh của 2 giao tử đực và cái. Biến dị tổ hợp không có gì đặc sắc, luôn ở mức độ nhỏ và rất đa dạng. Nhờ đó đã tạo nên nguồn biến dị thường xuyên và vô tận cho quá trình chọn lọc trong tự nhiên.

Khái niệm biến dị tổ hợp được hiểu một cách đơn giản nhất đó là hình thức tổ hợp lại các tính trạng của cha mẹ trong quá trình sinh sản. Sự phân ly của các nhân tố di truyền trong quá trình phát sinh giao tử, sự tổ hợp tự do trong quá trình thụ tinh là cơ sở tạo nên các biến dị tổ hợp.

Ví dụ của biến dị tổ hợp

P: Aa x Aa

Gp: A, a A, a

F1: 1AA : 2Aa : 1aa

Cảm ơn bạn đã đọc hết bài viết chia sẻ tâm huyết của trungcapluatvithanh.edu.vn Xin cảm ơn!

Related Posts

Bàn luận về phép học – tác giả, nội dung, bố cục, tóm tắt, dàn ý

Bàn luận về phép học – tác giả, nội dung, bố cục, tóm tắt, dàn ý

Chào mừng bạn đến với trungcapluatvithanh.edu.vn trong bài viết về soạn bàn luận về phép học chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Quang trở là gì? Ký hiệu, cấu tạo và ứng dụng của quang điện trở

Chào mừng bạn đến với trungcapluatvithanh.edu.vn trong bài viết về quang điện trở chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Bảng màu FF chữ phát sáng dạ quang, nghiêng, đậm – Cách dùng

Bảng màu FF chữ phát sáng dạ quang, nghiêng, đậm – Cách dùng

Chào mừng bạn đến với trungcapluatvithanh.edu.vn trong bài viết về bảng màu ff chữ nghiêng đậm chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Trước và sau when dùng thì gì? Cấu trúc và cách dùng với when

Trước và sau when dùng thì gì? Cấu trúc và cách dùng với when

Chào mừng bạn đến với trungcapluatvithanh.edu.vn trong bài viết về when là thì gì chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Hoàng Lê nhất thống chí – Ngô gia văn phái – Download.vn

Chào mừng bạn đến với trungcapluatvithanh.edu.vn trong bài viết về văn bản hoàng lê nhất thống chí chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Cách Tạo Chữ Ký Email Chuyên Nghiệp Đơn Giản, Chi Tiết Từ A – Z

Chào mừng bạn đến với trungcapluatvithanh.edu.vn trong bài viết về maẫu chữ ký email chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.