Trung cấp Luật Vị Thanh

http://trungcapluatvithanh.edu.vn


Sinh hoạt tuyên truyền, phổ biến về tín ngưỡng, tôn giáo

Trước thực trạng tệ nạn mê tín dị đoan ngày càng gia tăng, lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để tuyên truyền thông tin phản động, xuyên tạc, chống phá nhà nước, cách mạng, sáng ngày 07 tháng 7 năm 2018, Trường trung cấp Luật Vị Thanh đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, trong đó trọng tâm là Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016, Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Chỉ thị 18/CT-TW ngày 10/01/2018 của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25 - NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về công tác tôn giáo trong tình hình mới.
Ảnh: Toàn thể CCVC, NLĐ  và  HSSV nhà Trường cùng tham gia sinh hoạt Ngày Pháp luật  tháng 07/2018.
Buổi sinh hoạt thu hút được sự tham gia của đông đảo học sinh các lớp trung cấp luật, học viên các lớp liên kết và toàn thể giáo viên Nhà trường. Qua đây đã góp phần nâng cao nhận thức về tín ngưỡng, tôn giáo, chấp hành tốt hơn các quy định pháp luật.
2

Tác giả bài viết: Chúc Linh

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây