Trung cấp Luật Vị Thanh

http://trungcapluatvithanh.edu.vn


Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

* Nhân sự:
1. ThS. Trương Trần Phương Thùy: Giám đốc
Email: thuyttp@moj.gov.vn

2. ThS. Nguyễn Thị Kim Ngân: Giáo viên
Email: 
nganntk@moj.gov.vn 

3. Nguyễn Thị Na: Giáo viên
Email: nant@moj.gov.vn

4. Nguyễn Thái Tâm: Giáo viên
Email: nttam@moj.gov.vn

5. Nguyễn Thị Hồng Trinh: Kế toán
Email: trinhnth@moj.gov.vn  
* Chức năng, nhiệm vụ:
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây