Trung cấp Luật Vị Thanh

http://trungcapluatvithanh.edu.vn


Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tổ chức - Hành chính

Phòng Tổ chức - Hành chính và Thư viện có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn như sau:
* Nhân sự:
1. ThS. Thái Quốc Phong: Phó Trưởng phòng              
Email: tqphong@vithanhlaw.edu.vn                    

2. Nguyễn Thị Na: Giáo viên
Email:  nant@moj.gov.vn                                                                                    

3. Lê Văn Hào: Chuyên viên  
Email: haolv@moj.gov.vn    

4. Lâm Thị Ngọc Bích: Lưu trữ viên      
Email: bichltn@moj.gov.vn 

5. Lê Văn Lý: Giáo viên
Email: lylv@moj.gov.vn     

* Chức năng, nhiệm vụ:                                               
                                                                             
                                                                                       
                

Nguồn tin: P.TCHC&TV

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây