Trung cấp Luật Vị Thanh

http://trungcapluatvithanh.edu.vn


Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Đào tạo và Công tác học sinh

* Nhân sự:
1. ThS. Nguyễn Quỳnh Anh: Trưởng phòng

Email: nqanh@moj.gov.vn 

2. ThS. Trần Thị Tỵ: Phó Trưởng phòng
Email: tytt@moj.gov.vn

3. Trần Lãm: Giáo viên
Email:tranlam@moj.gov.vn

4. Phạm Thị Thu Quyên: Chuyên viên
Email: quyenptt@moj.gov.vn 

5. Dương Thị Bích Tuyền: Chuyên viên
Email: tuyendtb@moj.gov.vn 

6. Nguyễn Phúc Huynh: Chuyên viên
Email:huynhnp@moj.gov.vn
* Chức năng, nhiệm vụ:
                                     

Nguồn tin: P.TCHC&TV

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây